header met logo

Lezing:  Wat zeggen de Meesters over 2010.      

Door Jean Freer 

Zaterdag 16-01-2010  

                  

Goedenavond allemaal.

Dadelijk als we naar het Ave Maria geluisterd hebben, ga ik de boodschappen doorgeven die ik van de Meesters mag ontvangen.

Voor degene die mij niet kennen,  ik ben Jean Freer, Amerikaanse van geboorte. Je spreekt mijn naam uit als,  jeans(broek).

De Meesters hebben mij in 1997 gevraagd, een centrum op te zetten. In 1998 ben ik thuis begonnen. Het is nu uitgegroeid tot een groot centrum in Kerkrade, waar wij heel trots op zijn. Er zijn 35 mensen werkzaam binnen het centrum. Het geheel ziet er fantastisch uit en dat hebben we gedaan, dankzij de Meesters en hun aanwijzingen.

De Meesters komen nu door. Ze beginnen te vertellen en ze zeggen:

‘2012 is a ‘biblical year’, een Bijbels jaar. Het is voorspeld geworden. Het is niets nieuws. Het is voorspeld geworden in de bijbel 2000 jaar geleden. Het moment komt steeds korter bij.

Wat ze daarmee bedoelen is, dat jullie steeds meer contact kunnen krijgen met Engelen en overledenen en met de Meesters. Met Galactische werelden en dat dit, steeds korter bij begint te komen.

Zij halen Haïti naar voren en ze zeggen: “Haïti is één van de voorbeelden, waar jullie misschien van schrikken, maar het wordt een vreugdevol jaar niet een schrikjaar. Het wordt een jaar, waarin jullie blijdschap zullen ontmoeten.”

Als je kijkt naar Haïti, dan zie je dus dat daar wonderen gebeuren. De Meesters zeggen:          ”Zoals jullie er nu naar kijken, kan het uitzien als iets heel ernstigs.” Dat is het natuurlijk ook materieel gezien. Maar je ziet dat mensen op die plek, enorm hecht zijn geworden. Ze zijn mogelijkheden aan het zoeken om elkaar te helpen.

Haïtianen die in Amerika en over de wereld leven, zijn op zoek naar geld, zodat ze hulp kunnen bieden aan hun vrienden en familie, die in nood zitten. Dat zijn de voorbeelden, die de Meesters naar voren willen halen.

Zij zeggen: ”Wij zijn niet klaar met de rampen. De rampen gaan nog even door. Daar is niets aan te doen. Dat heeft allemaal nog met karma te maken en het opschonen van de aarde. De aarde vergaat niet. Nogmaals niet! Nu niet en in de toekomst niet. Dat is de bedoeling niet. De bedoeling is, dat de aarde meegaat naar een andere dimensie en daar wordt nog altijd heel erg hard aan gewerkt.”

Er wordt aangegeven, dat de Meesters en de engelenwezens aan het proberen zijn, om de mensen te helpen te veranderen. Dat doen ze ook, door zo’n rampen te laten gebeuren, want daardoor worden mensen bewust. Bewust, dat ze op een andere manier om kunnen gaan met geliefden. Om kunnen gaan met mensen, die in hun buurt zijn en ook om kunnen gaan met de aarde.

Er zullen veranderingen komen met auto’s. De Meesters geven aan, dat er te veel auto’s nog op de weg zijn, maar dat wij ook nog niet zo ver zijn, om dat te kunnen veranderen. Ik vraag dan altijd tussendoor of er Ufos aankomen of zoiets, maar daar willen ze me nog geen antwoord op geven.

Ik heb zo’n leuke Meester hier staan, die een beetje ‘smiled’. Maar hij zegt niks. Hij zegt, dat Ufos komen, maar dat het nog even duurt.

Ik moet tegen jullie zeggen, dat zij op dit moment, heel veel kinderen willen laten geboren worden. Eerst komen er enorm veel baby’s. Dat heeft er mee te maken, dat de wereld nog altijd moet veranderen. Die baby’s brengen altijd veel vreugde en veel warmte naar de harten van de mensen en dat is enorm belangrijk. Het komt ook, dat deze baby’s geboren moeten worden, omdat de aarde aan het veranderen is, waardoor heel veel anderen weg kunnen gaan. Daar bedoelen ze mee, dat mensen gaan overlijden. Ook kunnen ze op andere manieren opstijgen. Mensen die zover ontwikkeld zijn en niet meer hier zijn. Dat klinkt heel raar. Hij geeft er een voorbeeld van hoe je je dat kunt voorstellen. Hij zegt: ”Jullie hebben heel veel al kunnen zien, van wat er gaat gebeuren. Als jullie goed kijken, dan hebben jullie al een ‘Scotty beam me up’.” Zo noemt hij dat en hij zegt: ”Dat zijn dingen die toch aan het gebeuren zijn. Er zijn een stuk of 5, 6 mensen, op de aarde, die al geleerd hebben hun lichaam uit elkaar te halen en in elkaar te zetten. Te dematerialiseren en te materialiseren. Dat is iets, dat steeds meer in de toekomst gaat gebeuren, waardoor jullie gaan denken van: ”Hoe kan dat nu? Ik heb toch net deze persoon gezien?” Dat is dan een schim van die persoon, maar die is op dat moment niet in de kamer, terwijl jullie hem toch kunnen zien. Ik zie heel veel vraagtekens. Voor mij is dat natuurlijk duidelijk. Ik zal het jullie zo meteen nog gaan uitleggen, als de vragenronde komt.

Hij gaat door. Hij zegt: ”Die aarde van jullie is zo enthousiast aan het veranderen en is zo mooi licht aan het worden, dat wij hier allemaal staan te applaudisseren en zeggen: “Dit is nu echt wat het moet worden.”

Het wordt een goed jaar. Echt waar!  Het wordt een goed jaar, waarin niet al te veel geld zal komen. Maar toch zal er een verandering in geld komen. Hij zegt: ”Het is niet zo dat jullie nu rijk worden, maar het geld wat jullie zullen krijgen, gaan jullie veel beter waarderen en dat is ook de bedoeling ervan. De mensen gaan zich dan afvragen of ze dit nu wel of niet nodig hebben. Wat ze niet nodig hebben, gaan ze ook niet meer besteden. Je bent heel anders met geld bezig. Je gaat er makkelijker mee om. Ondanks dat er minder geld is, wordt er meer gedeeld.”  Hij zegt: ”Dit is nou net de bedoeling ervan. Dat jullie gaan delen. Dat jullie gaan uitdelen, met dat beetje dat jullie hebben. Dan zul je zien, dat vreugde in het hart terug komt. Maar vooral vreugde in jezelf. Die vreugde in jezelf, gaat zorgen voor de verandering in jou. Vanavond zijn mensen hier, ”zegt hij,” die eigenlijk zelf gevoeld hebben van: ‘We moeten komen’.  Sommigen zullen iets tegenkomen waarvan ze denken, oh jee dit biedt zoveel weerstand in mij.” Toch vraagt de Meester jullie, om daarnaar te kijken, want het is belangrijk om naar die weerstand te kijken en niet meteen om het af te wijzen. Die weerstand zegt ,dat jullie nog vaak niet helemaal dit stuk willen pakken en toch is het belangrijk om er wel even naar te kijken. Hij zegt: ”Echt waar mensen, er gaat heel veel gebeuren.”

Uit het midden van de aarde komt een nieuwe energie naar boven. Uit het middelpunt van de aarde komt in een spiraalvorm, zoals jullie op televisie hebben kunnen zien in Noorwegen.  Zo’n soort spiraalvorm komt naar boven. Er komt een nieuwe energie naar boven. Die nieuwe energie gaat in ons, meer bewustzijn brengen. Tegelijkertijd, als in de aarde een verandering komt, kun je je voorstellen, dat andere delen naar binnen gaan vallen. Er zullen nog enkele rampen gebeuren.  Hij geeft aan om daar geen angst op te zetten, want tot nu toe, is Nederland nog heel erg gespaard gebleven. Dat komt, omdat Nederland nog altijd aan het zoeken is, van wat wij wel- en niet kunnen doen. Ergens zijn Nederlanders bereid om te delen. Ze zijn nog aan het zoeken, hoe ze dat op grotere schaal kunnen doen. “Als jullie op grotere schaal zouden gaan werken, zouden jullie moeten opstijgen,” zegt hij, “en opstijgen betekent, dat jullie dus nog wakkerder moeten worden.” Daarmee bedoelt hij, dat de banken, die nog steeds aan het zoeken zijn naar geld en vasthouden aan oude patronen, eerst nog moeten veranderen. Daar komt ook een verandering in. Daar moet eerst de verandering komen. Het heeft te maken met de wet. De wet in Nederland is nog niet zover, dat ze de banken meer vrijheid heeft gegeven, waardoor de banken iets meer afstand kunnen nemen van oude patronen. Ze moeten te veel verantwoording afleggen en zijn daardoor niet vrij genoeg om te bewegen. Tegelijkertijd ben ik aan het vragen. Door de wet, hebben wij natuurlijk wel iets beter overzicht van wat in de banken gebeurt. Hij zegt: ”Ik heb het over de wetten, die zo vast zijn, dat de mensen in de banken en in de wereld niet kunnen bewegen op momenten dat ze willen schenken. Er zijn dingen die gaan veranderen,” zegt hij, “Let op de banken! Er gaat nog verandering in komen!”

Er gaat ook nog in heel Amerika, een wetsverandering komen die met geld te maken heeft.  Er gaat nog veel meer gebeuren, want Amerika wordt nog altijd beschouwd als ons voorbeeldland. Terwijl wij eigenlijk, Amerika weg willen duwen en zeggen: ” Ja, het is heel groot. We kunnen er nog niet onszelf in terug vinden.” Hij zegt: ”Kijk ernaar en dan zul je zien dat Nederland een klein scherm is en Amerika een groter scherm. Maar op allebei de schermen speelt hetzelfde toneel.” Dan zie je dat er wel heel veel aan het gebeuren is. In Amerika zijn ze socialer aan het worden. In Nederland zijn ze iets minder sociaal aan het worden en dat komt als je die schermen gaat bekijken. Je ziet dat men in Amerika op dit moment, aan het zoeken is; hoe men de buren kan helpen;  hoe kunnen we hulp bieden aan de anderen? Dat is iets, dat voor Amerika heel vreemd is geweest. Nu begint dit idee te groeien. De laatste 10 à 15 jaar, begint Nederland zich terug te trekken en te zeggen van; ja maar wij zijn zo klein, wij  kunnen daar toch eigenlijk niet  meer mee. ”Net nu”, zegt hij, “gaat Nederland naar voren komen en Nederland gaat nog problemen krijgen. In ieder geval op EU- niveau, gaat Nederland gezien worden.” Dat heeft wel ermee te maken dat er hier een andere besturing komt. Bestuurders hier houden Nederland klein. Dat is niet de bedoeling. Om Nederland groter te maken, of een duidelijker beeld te tonen naar de buitenwereld, zal er iets moeten veranderen. De besturing die we nu hebben, of de Raad der Wijzen, zal ik het nu maar noemen, die zou je dus veel meer naar voren moeten brengen. Dat doen ze niet! Hij heeft  het echt over Balkenende en zijn kabinet. Hij is er niet tevreden over. Hij zegt: ”Die moesten flink het jasje uitgeveegd krijgen en er moest iets gebeuren. Waarom? In het begin, toen Jan Balkenende aantrad rond 2000, is er in Nederland een verandering gekomen. Balkenende heeft die verandering niet kunnen neerzetten in het begin. Nu op dit moment, moet Balkenende een stap opzij maken, want hij is op dit moment niet op het goede pad, voor wat de Goddelijke wereld wil met Nederland.” Als ik vraag, welke richting hij bedoelt, zegt hij: “Financieel is het Nederland slechter gegaan als dat nodig was geweest. Als de kabinetten beter met elkaar hadden overlegd, had dit niet hoeven te gebeuren. Op dit moment wordt dit niet meer toegestaan. Er wordt niet meer toegestaan dat iemand zijn eigen pad gaat. Nu wordt alles samen gebracht en meer kabinetten zullen samen moeten gaan werken. Nederland zal daarin in de EU, een klein voorbeeld gaan spelen. Zij gaan ook tegelijkertijd in de EU een grotere rol spelen. Ondanks dat ze hier de kleine rol spelen, gaan ze in het wereldgebeuren een grotere rol spelen. Afgelopen september, op Prinsjesdag, heeft in het koffertje van het kabinet, een flink pak blaadjes gezeten, waarin ‘bla bla’ informatie stond. Over die informatie hebben ze zich heel druk gemaakt aan Genezijde . Er had moeten staan, hoe ze maatschappelijk zouden veranderen in Nederland. Dat heeft er niet ingestaan. Er heeft alleen angst ingestaan en geen duidelijkheid naar de mensen.

De Goddelijke wereld heeft wel contact gehad met de koningin, maar zij heeft zich aan dit stuk moeten houden, omdat dat in  de wetten staat. Dat zijn allemaal stukken, die moeten veranderen.” De Meester laat zien, dat een fantastisch mooie energie in het koffertje zit, Prinsjesdag dit jaar en daar worden wij blij van. Hij zegt: ”Er komt weer goed nieuws naar Nederland. Goed nieuws, omdat jullie dan blij zullen zijn en zeggen; ”Ja Nederland, je bent je weer op aan het richten. Je bent dat aan het worden, waar we trots op zijn.”

“De leerstellingen in ons Nederland”, zegt hij, “zoals de VMBO’s en de HAVO’s en de middelbare onderwijsinstanties, gaan beter samenwerken. Op dit moment vallen teveel kinderen tussen wal en schip. Ze beginnen na de lagere school. Ze gaan naar een basisstuk en dan vallen de kinderen. Ze worden  niet goed opgevangen. De Meesters vragen aan de ouders, daar alstublieft op te gaan letten. Let goed op dat jouw kind wel het goede onderwijs krijgt. Het is er wel, maar het werkt niet samen. Als je daar niet goed op let, krijg je een kind, dat in de verwarring raakt. De kinderen van NU, die in de verwarring gaan raken, zijn de kinderen, die daardoor écht de weg kwijt kunnen raken. Dat zijn kinderen, die gaan driften. Dat noemt hij drifters. En je moet niet meteen aan kinderen gaan denken, die drugs gaan gebruiken en alcohol. Het zijn kinderen, die hun weg kwijt aan het raken zijn. Hij zegt: ”Ze lopen ook over een afgrond. Het is daar, waar wij als maatschappij veel meer moeten instappen,om deze kinderen te helpen.” Hij geeft aan, 18, 19 jaar is een heel gevaarlijke leeftijd, want veel van deze kinderen weten op dit moment niet, hoe ze in de maatschappij moeten stappen. Ze zijn er niet op voorbereid. Daarom  moet er weer een nieuw proces in beweging komen. Hij zegt: “Er worden groepen opgericht, waarin zelfstandige jongeren ook gaan werken. Er komen vragen vanuit de maatschappij: Nu wil ik toch dat jullie ons beter gaan opvangen, want wij kunnen niet werken. Er zijn geen stageplekken genoeg enz.” Hij laat dit allemaal zien en dat is niet juist! Want er zijn wél stageplekken en die worden niet aangeboden, want het is te lastig. Je ziet dan, dat wij als maatschappij niet aan het functioneren zijn naar onze toekomstige jonge generatie. Hij vraagt de mensen in deze zaal, mee op te letten, want hier zijn meerdere mensen, die hierin wat kunnen betekenen. Er wordt toch gevraagd, om groeperingen te gaan opzetten, die daar op kunnen letten. Ga met leerkrachten praten en ga hun vragen wat ze nodig hebben. Dan zul je horen wat echt nodig is.”

Kleine kinderen, laat hij zien, die net geboren worden en die een jaar of 1½ zijn, hebben op dit moment niet altijd de goede voeding. De goede voeding heeft ermee te maken, dat wij  verwend zijn geworden en gemakkelijk ingesteld. Wat wij dus doen is, alles zo kopen en de kinderen aanbieden. Op dit moment geeft hij aan, zijn er kinderen van Mars aan het komen. Ik vraag dan wat hij daarmee bedoelt. Zijn kinderen van Mars pittiger of zo? “Nee”, zegt hij.     ”De kinderen die nu komen hebben een Marsenergie. Een energie die op een lager pitje staat. Die kinderen zijn eigenlijk vermoeid. Zij brengen een vermoeide energie mee. Zij zouden op deze aarde in hun kracht moeten komen te staan en dat lukt dan niet, omdat onze aarde hun niet aan het voeden is.”

Als jullie in je buurt kinderen hebben die, 1½ tot 3 jaar oud zijn, let daar dan een klein beetje op. Deze kinderen hebben veel zon nodig en de zon is te weinig op dit moment, waardoor deze kinderen virussen kunnen krijgen, die niet zo goed voor ze zijn. Dat werkt vooral naar hun darmen en hun lichaampje toe. In hun botten kun je terug vinden, dat ze niet genoeg kracht krijgen. Daar kun je iets aan doen, door ze naar Healers te brengen en te zorgen dat ze lichtenergie erbij krijgen.

Vanaf 3 tot 5 jaar, zijn meestal kinderen, zegt hij, die nogal vrij leuk zijn. Kinderen die lopen, die heel zelfstandig zijn, die de wereld gaan ontdekken. Maar als ze de wereld willen gaan ontdekken, willen wij ze weer tegen houden. Dat moeten we niet doen!”, zegt hij,           ”Probeer die kinderen aan te moedigen om door te gaan, want dat zijn vaak de toekomstige leiders. Hij zegt: ”Van de 100 kinderen die geboren worden zijn 98 kinderen, die weten wat ze moeten doen. Dus ga eens uitzoeken wat ze willen, dan heb je er meer plezier in.”  Wat hij nu vraagt naar de zaal toe is:  ”Heb je genoeg gehoord over kinderen?, want”, zegt hij, ”Ik ben eigenlijk hier voor de kinderen.  Als je over de kinderen wilt  horen en vragen wilt stellen doe dat dan dadelijk.” Ik zie dat hij een stap naar achteren zet.

Naar voren komt een vrouwelijke Meester. Zij is hier om de mensen te vertellen over hun eigen lichamen. Heel veel lichamen hebben op dit moment last van hun ondergedeelte. Vanaf de heupen naar beneden toe. Er wordt  gezegd, dat veel mannen op dit moment veel meer vrouwenklachten hebben. Zoals spataders, heupklachten en andere toestanden. Daar moet naar gekeken worden. Dat kun je alleen maar goed krijgen, door je houding te veranderen. Er wordt aangegeven, dat dit de stukken zijn, die op dit moment aan het veranderen zijn.  Zij heeft het niet over de oude mannenlichamen. Zij heeft het over de mannen tussen 30 en 45-48 jaar oud. Daar zit het probleem met het lichaam. De oudere mannen hebben de aarde-energie gepakt en die zitten goed. Zij hebben het probleem vanuit de schouderbladen naar beneden toe. Daar wordt van gezegd, dat de botten niet helemaal goed zijn. Ze zouden daarop kunnen werken, met licht naar het lichaam te brengen.

Hoe doe je dat? Dat is makkelijk voor mij, maar ook voor jullie. Dat doe je, door in je handen de regenboogkleuren te pakken en op de plekken te leggen waar de pijnen zijn. Jullie kunnen niet altijd naar artsen gaan, omdat de artsen niet altijd  begrijpen wat jullie vertellen. Ze zouden dan bijvoorbeeld bij vrouwenziektes moeten gaan kijken. Artsen doen dit nog niet. Ze denken nog altijd dat jullie mannen zijn en niet dat jullie aan het veranderen zijn.  Net zo goed als dat ze bij vrouwen nog niet naar mannenziektes zouden kijken. Dat is de verandering. Er is een grote verandering in ziektes aan het komen. Ook komt er een verandering in de geneeswijze. Jullie zullen merken dat jullie naar dokters toegaan en dat de dokters jullie niet kunnen verstaan. Om dit correct te laten verlopen, moet je weten dat er op EU-niveau weer iets aan het veranderen is. In dit geval met de dokters. De dokters nu, mogen veel dingen niet, omdat dit met de farmaceutische wereld te maken heeft. Het heeft te maken met toestanden, zoals ze in Amerika zijn geweest. Toestanden, waarin werd aangegeven, dat de farmaceutische wereld bepaald wat de dokters mogen doen. De dokters zijn afhankelijk geworden van de farmaceutische wereld. Nu hebben we een nieuwe generatie artsen die in de EU bezig zijn. Die proberen zich af te zetten tegen de farmaceutische wereld.  Maar daar zit dus ook een stukje, waardoor jullie, of wij als mens, niet de behandeling krijgen, die we helemaal moeten hebben.

Dat gaat wel naar boven komen! Italië gaat hierin iets veranderen. Italië wordt het land, dat een stap naar voren maakt en gaat aangeven: “Jongens, met de farmaceutische wereld wordt geknoeid.“ Zij gaan dat proberen te bewijzen. Het blijkt dat de farmaceutische wereld steeds meer naar de kant van Polen uitgaat en nog verder. Er wordt daar toch nog altijd steeds veel gedumpt. Dat komt naar boven, doordat de mensen vergroeiingen aan het krijgen zijn, door de tabletten die wij zijn af aan het stoten. Ze  hebben in Nederland gemerkt, dat ze niet goed zijn. Men heeft in de Oost-Europese landen dit gedumpt. Let daar een beetje op. Het komt nog in het nieuws, over botten, die aan het vergroeien zijn.

Ze geeft verder ook aan, dat wij op dit moment heel veel last hebben van geen zon. Eigenlijk moeten we blij zijn dat we geen zon hebben, want de zon die er zou zijn op dit moment, zou voor onze lichamen niet goed zijn. Als de zon weer begint te schijnen, ga dan naar buiten en dan zul je merken dat de zon zachter is. Alsof  je gestreeld wordt door de energie, die de zon je brengt.

Lady Master Quan Yin komt naar voren.

Zij groet jullie allemaal en zij buigt naar jullie, met het diepste respect. Ze zegt, dat de mensen, die hier in de zaal zitten, heel veel werk aan het neerzetten zijn en heel goed aan het werken zijn. Het zijn fantastische mooie tijden die komen. Er wordt aangegeven, dat jullie heel trots op jullie zelf mogen zijn. De mensen, die in hun omgeving mee aan het werken zijn, om gezinnen te helpen en gewoon liefde uit te dragen en kracht te geven naar de anderen, moeten weten dat ze omringd worden met Engelen. Dat is ook heel erg belangrijk, omdat er op de aarde weer een grote ramp gaat gebeuren. Lady Master Quan Yin komt naar voren en zegt: ”Het heeft met water te maken.” Alsof er een overspoeling komt van water. Ik heb haar gevraagd of dat in Nederland is. NEE. Ik heb haar gevraagd mag ik weten waar? Zij zegt: “Als je Nederland aan deze kant van de aardbol hebt, dan moet je denken aan de andere kant van de aardbol. Alsof Nederland het wegduwt naar de andere kant, maar het heeft met Nederland niks te maken. Het heeft met de verandering van de aardbol te maken. Ze geeft aan dat de aarde aan het verschuiven is. Dat de aardassen aan het verschuiven zijn. Dit gebeurt nog altijd op een zachtaardige manier.

Bij het eten van vis op dit moment zul je merken, dat heel veel vissoorten die wij normalerwijs kunnen eten en makkelijk kunnen kopen, aan het verdwijnen zijn. Maar op andere plaatsen helemaal terug komen. Het is niet zo, dat die vis helemaal weg is. Door de kanteling die er plaatsvindt, is die in deze omgeving verdwenen en in de andere omhoog gekomen. Maar, zegt ze, de vis die overblijft, is vis die achterblijft. Is vis die niet goed zwemmen kan en daarin ziekte kan bevatten. Let een beetje op wat je aan het eten bent en ga niet meteen zeggen, ik eet geen vis meer. Dat is niet de bedoeling. Je mag wel vis eten, maar  let op dat je die vis pakt, die dan kort bij land is. Niet de vis die meer zeewaarts leeft. Deze kunnen namelijk niet wegzwemmen, maar geraken ook niet dicht bij land. Die zijn keuzeloos. Die hebben niet de kracht in zich, die wij nodig hebben. De vissoorten, die kort bij Nederland zijn, zijn oké! De vissoorten die iets verder weg zijn, zouden we niet mogen eten op dit moment, dat schijnt niet helemaal goed te zijn.

Over het thema vlees, heb ik gevraagd of ze daar wat over wil zeggen. Ik word er een beetje ontroerd van, omdat Lady Master Quan Yin me laat zien, dat de geiten helemaal niet zo ziek waren en dat er heel veel niet goed is afgehandeld. Dat er angst heeft geheerst en dat komt, omdat wij niet goed  luisteren en veel te snel reageren op angst. Men probeert de angst weg te halen en doet daardoor dingen, die niet helemaal goed zijn voor de dieren. Ze hebben niet gekozen voor de dieren en ze hebben de boeren niet begeleid, wordt aangegeven. Het schijnt alsof het zich geconcentreerd had in Nederland, waar de Q-koorts heel hoog is gaan opspelen. Puur door, laat ze zien, wat er allemaal in de dieren is gespoten. Hier worden veel te veel vaccinaties gegeven. De vaccinaties die wij geven is, overdreven. Een mensenlichaam heeft een derde deel maar nodig van wat we allemaal  krijgen, dat is echt niet goed.

Ik heb haar gevraagd of ze nog iets wil zeggen over de Mexicaanse griep, maar daar wilt ze niet meer over praten. Ze zegt dat het oud is. Dat is al verleden tijd.

Naar voren komen ook nieuwe Meesters, die nieuwe boodschappen meebrengen. Dat heeft te maken met de verbinding van onze wereld, met nieuwe werelden. Als ik dan vraag wat dat voor werelden zijn, dan moeten jullie weten, dat inderdaad dit jaar nog, ze geven me driekwart jaar (ik geef niet graag deze datums, omdat ik dan altijd een beetje huiver, maar dit is precies zoals ze het doorgeven) binnen driekwart jaar is er nieuwe informatie aan het komen van nieuwe werelden. Dat zullen ze ontdekken via satelliet. Daardoor zullen deze werelden dichterbij komen. Wij zullen daar eigenlijk niet vreemd van opkijken, omdat we ondertussen al genoeg informatie hebben gekregen en weten dat die werelden bestaan. Wij begrijpen dit. Wij weten waar het over gaat. Deze werelden zullen voor ons iets zijn als van:  “Eindelijk, het komt korter bij.” Ik moet zeggen dat het uiterlijk iets anders is,  maar niet zo, dat wij er van schrikken. Die komen nog niet. En de Ufo’s hebben geen sleuteltje, dat zal ik je vertellen, want dat laten ze zien. Ze hebben geen sleuteltje, dat zijn gedachtekrachten. Er gaat nog iets met gedachtekrachten gebeuren. Er wordt gezegd dat er steeds meer met gedachtekrachten gewerkt gaat worden. We gaan ons er  steeds meer in ontwikkelen. De gedachtekrachten hebben nodig, dat we nog meer terughoudend op treden. Dat betekent, dat je goed nadenkt, voor dat je denkt. Daar zit oordeel in en dat voordenken, wat wij al doen, dat invullen en dat angstig maken, dat steeds opnieuw proberen vast te houden, dat is iets wat over driekwart jaar heel erg gaat opspelen. Het kan met zich meebrengen dat heel veel mensen hoofdpijnen of in hun organen last gaan krijgen. Een van de organen die steeds erger gaan opspelen zijn de lever en de nieren. Het gebeurt dit jaar en  heeft er eigenlijk mee te maken, des te meer wij loslaten, des te meer het gereinigd moet zijn. Maar wij durven niet altijd los te laten. Wij houden vast en dan gaan deze organen heel erg opspelen. Er gaat ook nog iets gebeuren met de machines, die we hebben op dit moment voor nierdialyses. Er gaat ook een verandering in komen. Die zijn te oud aan het worden, omdat er meerdere patiënten zullen komen met nierklachten, zullen ze dat sneller moeten gaan veranderen. De huidige machines werken te langzaam.

Wat ze aangeven is het volgende:

Obama daar wordt naar gekeken. Ze zeggen dat Obama een president is, die naar de buitenwereld kijkt en ook naar de effecten die Amerika heeft op de buitenwereld. Hij is zich daarvan bewust. Hij is nu aan het proberen, diep bewustzijn naar de Amerikanen te brengen en hun daar op voor te bereiden, dat zij dus anders moeten gaan leven. Hij heeft al een stuk kunnen waarmaken. Een kwart van wat hij wil. Het zal hem niet lukken. Het zal er aan liggen, dat hij het komend jaar, anderhalf jaar, nog sterker  naar voren mag treden. Op dit moment wordt hij enorm tegen gehouden. Hij wordt niet geliefd in zijn kring mensen. Zelfs, en dat is niet zo, omdat hij een dominante man is, maar omdat ze denken dat hij te teruggetrokken is en daardoor geen beslissingen neemt. Dat is niet zo. Het is een man die mediteert en in zichzelf besluiten voelt. Hij gaat veranderingen brengen, maar hij is niet bereid om ijzer met handen te breken. Zijn manier van werken, is altijd opnieuw kijken naar de buitenwereld. Wat heeft dat voor effect wat wij doen? Wat heeft dat voor effect op de buitenwereld en welk effect heeft dat weer op ons? Hij doet het heel goed. De Meesters zeggen zelfs, dat hij het keurig doet, maar te traag en dat is, omdat hij geen medewerking heeft. Er wordt gezegd dat hij op dit moment 80% mensen in zijn omgeving heeft, die niet naast hem staan. 20% van de mensen proberen om nu een muur om hem heen te bouwen, zodat hij een lichtkanaal kan blijven. Dat is moeilijk. Natuurlijk wordt er dan weer gevraagd van ons uit, om hem Licht te sturen. Er wordt ook aan gegeven alsof hij niet helemaal oké is. Hij zit niet goed in zijn vel. Hij is ziek op dit moment. Hij ziet er wel prachtig uit, maar…. er is iets aan het sluimeren.

Er wordt gesproken over de Arabische wereld.

In de Arabische wereld is op dit moment een enorme agressie aan het toenemen. Je moet weten dat het meer met oude patronen te maken heeft. Dat de jongere generatie aan het zoeken is, hoe kunnen wij hier uit treden. Weg van de agressie, zonder dat we onze ouders en grootouders kwetsen.

De jeugd heeft het daarin een beetje moeilijk, want ze weten niet goed hoe ze daarin moeten schipperen. Er komt een bewustzijnsniveau bij de jonge Arabieren, waarin die contacten gaan krijgen. Alsof daar meer paranormale mensen gaan ontstaan, die daardoor anders gaan leven.  Zij zullen daardoor niet meer zo gauw gaan kiezen voor oorlogen of geweld. Waar heel veel protest tegen aan het komen is bij de jongere mensen, is nog de oude stukken. Zoals handen afslaan of doodstraffen of wat dan ook. Dat is daar heel erg op aan het komen. Er wordt gezegd, dat wij eigenlijk heel veel niet weten. Dat wij niet begrepen hebben, dat daar nog heel veel oude rituelen plaatsvinden. Tegen die oude rituelen zijn jonge mensen zich af aan het zetten. Gelukkig zou ik bijna zeggen, maar dat is dus wel wat er aan het gebeuren is. Dat heeft er mee te maken dat de jonge mensen graag willen leven, zoals de Europeanen. Zij zijn daarvoor aan het proberen te kiezen. De Arabieren, de Sjeiks enz., denken aan luxe. Dat is niet de bedoeling van de jongere mensen. Bijvoorbeeld, ze krijgen, een auto, terwijl ze eigenlijk liever een kameel wilden hebben. Ze willen alleen maar vrij zijn en dat is wat daar heel erg aan het spelen is. Daar gaan verschuivingen komen. De rijkdom wordt achtergelaten bij de ouderen en die jongeren gaan kiezen voor het Licht. Zij gaan kiezen voor nieuwe manieren van werken, om op een andere manier in het leven te staan. De boeken die wij hier lezen, gaan zij ook lezen, zonder de Islam. Ik vraag dan wat de Islam verder gaat betekenen voor ons hier? Dan wordt er aangeven dat er nog altijd vanuit gegaan wordt dat het twee verschillende werelden zijn. Maar dat is niet zo. Deze werelden zijn steeds meer in elkaar aan het schuiven en als je kunt zien, zul je zien dat de handen elkaar raken. Dat heeft te maken, dat de jonge mensen meer keuzes aan het maken zijn voor vrijheid, voor liefde te delen, voor mogelijke keuzes die ze zelf mogen maken. Dat ze meer dat willen doen en daar sluiten wij  meer op aan. Deze werelden komen in verhouding korter bij, ondanks dat wij dat nog niet helemaal kunnen zien. Het duurt ook nog even, maar die verschuiving is plaats aan het vinden. Ik heb gevraagd wat de oude berichten zijn. Dat de Arabieren, of de islam, overgenomen zou worden. Dat er steeds meer islam hier in Nederland zou komen of Europa? Dan wordt er gezegd: ”Ja dat is niet erg, want ze schuiven in onze maatschappij in en gaan  niet over onze maatschappij heersen. De jonge mensen willen dat niet. Zij willen naar Europa komen. Zij willen vrij zijn. Vrij in hun keuzes. In die vrijheid willen ze meer Europeaan worden, waardoor ze groter worden, ruimer worden.”

De Goddelijke wereld trekt mijn aandacht en brengt mij nu terug naar Haïti. Als ik naar Haïti ga kijken, dan zie ik daar, dat Michaël, de Engel met het zwaard, flink aan het werken is. Wat daar gebeurt, is dus wel een grote natuurramp voor ons en voor de mensen die daar zijn. Het heeft te maken met heel oud karma, dat weg moest en het land was vervuild. De grond was vervuild en Moeder Aarde kreeg daar niet meer genoeg lucht. Het heeft niet zozeer te maken, dat de mensen altijd verkeerde dingen doen. Dat er heel veel mensen daar op dat moment waren, had nog altijd met karma, vorige levens te maken. Wij moeten weten hoe dat werkt, wordt er gezegd. Als je nog karma’s hebt met een land, dan kan het zijn, dat je op het moment van een ramp, in dat land bent en dan kun je op die manier je karma losmaken. Dat is wat ze hiermee bedoelen. De hulpverleners, die er naar toe aan het gaan zijn, hebben ook allemaal nog banden vanuit vorige levens. Daarom is het zo een groot gebeuren. Wij zien hier op aarde, dat er iets groots is gebeurd. Je wilt niet weten wat ik kan zien. Hoeveel banden er nog zijn vanuit vorige levens en daarom is dat allemaal opgeschoond aan het raken. Michaël laat zien, dat iedere keer als er aardbevingen zijn, die te maken hebben (wij maken er wel eens grapjes over dat iedere keer als hij zijn zwaard in de bodem steekt, het een aardschok veroorzaakt!) met karma. De mensen op Haïti hebben ook nog eigen karma’s los te maken.

Mijn aandacht gaat naar Indonesië.

In Indonesië komt een bal van energie naar voren, die heel agressief is. Deze gaat nog over het land heen en woedt daar nog heel sterk. Ik dacht, dat daar al een stukje opgelost was, maar dat is niet zo. Er is een hele rode energie aanwezig. Het heeft nog te maken met Japan. Je moet weten dat ik de aardrijkskunde niet ken, omdat ik dat niet kan zien. Dat is wat ze nu zeggen. Het heeft te maken met Japan. Als ik vraag of dat met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft, dan gaat het veel verder terug. Wat daar zich nu gaat afspelen heeft te maken, met hele oude karma’s. Er gaat zich wat afspelen, op een manier alsof mensen in gevechten komen, waardoor je gaat zien van: ”Jee, dat ziet er heel erg akelig uit.” De oude vechtkunsten zijn niet meer in respect gehouden. Die zijn overgegaan naar agressie en naar macht en naar misbruik en die moeten opgeschoond worden. Dat gaat nog wel twee tot drie jaar duren eer dat helemaal opgelost is. Er is nog veel minachting naar elkaar toe, geen respect. De groeperingen daar die aan het proberen zijn dat goed te maken hebben het heel zwaar.

Er komt een groep naar voren, een groep Engelen, en die willen jullie begroeten. Ik word er een beetje emotioneel van. Jullie hebben te maken met het Galactische bewustzijn, en die zeggen dat ze vanavond hier willen zijn. Een ieder van jullie zal dadelijk aangeraakt worden.  Iedereen zal iets voelen. Dat kan zijn dat je een handshake krijgt of een klop op je hoofd of op je schouder. Ze gaan iedereen van jullie even aanraken. Er wordt gezegd dat dit te maken heeft met: “De verlichte wezens komen korter bij en dat kon pas toen jullie gekozen hadden om je vrij te maken van oude patronen. Des te meer je, je vrij maakt van oude patronen, des te korter bij kunnen ze komen en helpen. Ze komen vanuit een hogere dimensie en ze gaan ons helpen om onze aarde verder op te schonen.” Zij zeggen: “Wij hebben op aarde, militairen, die werken in agressie of geweld. Zij zijn militairen(groep Engelen), die werken in liefde en  macht, maar wel zoals het hoort!” Dat gaan we leren. Ik zie nog dat er een wapen weggegooid wordt, maar zo wordt dat niet gedaan. Er komt een veranderingsbewustzijn. Wat er wordt aangegeven is, alsof er veel meer legers op de aarde zullen gaan reageren van, ‘Wij willen niet meer vechten of er moet een goede reden voor zijn’. Wij vechten alleen maar als we kunnen zien dat vechten te maken heeft, dat er opgeschoond kan worden. Dat er liefde en respect voor in de plaats kan komen.

De golven die gaan komen, moeten wij niet van schrikken. Die golven die komen hebben te maken met zuivering. Des te meer gezuiverd wordt des te hoger Licht naar de Aarde komt. We moeten niet in angst gaan. Dat heeft toch nog altijd te maken met de kanteling van de aarde. Ze laten me het Vaticaan zien. In het Vaticaan gaat iets naar buiten komen wat wij niet verwachten. Ze laten zien dat de Paus, of iemand uit het Vaticaan, iets naar buiten gaat brengen dat eigenlijk al heel lang achter slot en grendel is geweest. Er komt iets naar buiten, waarvan wij versteld zullen zijn, dat zoiets gezegd wordt door het Vaticaan. Maar het is een belangrijk iets. Het gaat dit jaar nog gebeuren. Het heeft te maken met een grote verandering en het zal veel blijdschap brengen. Onthoud, 2010 wordt een ’Joyfull year’. Een gelukkig jaar, een fijn jaar. Gelukkig? Niet na alles wat we gehoord hebben denk je misschien. Je denkt dat het niet zo is, want we moeten en we zullen heel vaak zeggen: Gelukkig, dat voelt goed. Ze vragen ook om iedere keer te zeggen: Gelukkig, want dan verander je jouw energieveld en dan kan het voor jezelf wat ruimer worden.

Ik moet langzaam gaan afsluiten van de Goddelijke wereld. Ze zeggen: ”Zoals we hier zitten, zijn we Christenen. Opgevoed met dat Jezus geboren is en naar de Aarde toe gekomen is. Dat had te maken met een hoger Christusbewustzijn. We geven jullie nu de geboorte van het Nieuwe Christusbewustzijn.”

Daarmee wil ik afsluiten.