header met logo

Lezing:  Wat zeggen de Meesters over 2009.  

Door Jean Freer

Woensdag 14-01-2009                                      

Ik moet jullie groeten van de Meesters van de ronde tafel uit een andere dimensie.

De Meesters geven aan dat ze vanavond willen spreken tot de mensen die hier in de zaal zitten, over de toestanden die gaan gebeuren in 2009, 2010 en 2011 en een heel stuk van 2012.

Wat zij aangeven is dat er grote, hele grote veranderingen gaan gebeuren en die veranderingen zullen positief zijn voor de mensheid.

Maar de mensen kregen tot nu toe altijd de negatieve kanten te horen en de Meesters willen dat we nu over de positieve kanten praten en de positieve kanten zullen zijn dat de mensen zullen begrijpen hoe ze zelf genezen kunnen worden van vele vele trauma's die ze bij zich hebben maar ook van hele vele lichamelijke gebreken.

En de Meesters zeggen dat heel veel mensen die krom lopen onder de zorgen en onder de angsten weer recht zullen gaan lopen.

Reumatische aanvallen zullen af gaan nemen maar ook toenemen in eerste instantie en dat betekend dat mensen die dus reuma hebben in eerste instantie het gevoel zullen gaan krijgen dat ze heel veel pijnen hebben en dat dat kan toenemen, vergroeiingen zullen toenemen en toch zullen die ook weer kunnen herstellen en dat klinkt een beetje tegenstrijdig maar ze laten zien dat tegen het einde van het jaar gespannenheid van het lichaam gaat afnemen waardoor klachten die nu ontstaan zijn zullen gaan afnemen.

Verder vragen ze de mensen om nu op dit moment om je hart te voelen.

Leg nu je hand op je hart en ga voelen wat je daar in jezelf kunt voelen, waarnemen, en ze vragen nu om uit de palm van je hand de energie in jezelf te laten stromen en als je dat kunt doen, zeggen ze, als je dat kunt doen, kun je ook naar andere mensen healing brengen.

Ze zeggen dat er hier meerdere mensen zijn die dit zijn aan het begrijpen en steeds meer gaan begrijpen. En wat er aan het gebeuren is, is dat heel veel mensen hebben ontdekt dat ze enorm veel kunnen voelen, horen en zien maar ook daardoor een beetje uit balans raken.

Ze vragen nu voel even in je hart of je nog uit balans bent als je dat doet.

Wie kan veel waarnemen en wie niet?

Even je hand opsteken wie kan voelen, de Meesters hebben hier een bedoeling mee.

En die anderen denken ik kan dat niet voelen?

De Meester zegt dan: "Leg je hand even op je navel, dan kun je het wel voelen en dan kun je dit (een  hand op je hart en een hand op je navel) en dan stroomt het."

En wat de bedoeling hiervan is, is dat jullie het komende jaar instrumenten mee krijgen voor als dingen gebeuren. 

Iedere keer opnieuw als er iets met je gebeurt leg je hand op je navel en je hand op je hart en ga niet mee in de drukte van anderen.

De Meesters zijn bezig met jullie instrumenten te geven voor de komende tijd want ze geven aan dat de Aarde heel vaak zal shaken en de bewegingen die de Aarde gaat maken zullen jullie in je lichaam voelen maar ook in je omgeving en dat houd in dat je zult kunnen voelen het gaat niet goed met me, maar nogmaals wordt er gezegd, iedere beweging die jullie maken, maakt de Aarde.

Dat is niets nieuws wat ik jullie zeg, dit is iets ouds, en ze zeggen, denk eraan dat je daarop let, jouw bewegingen zijn ook de bewegingen van de Aarde, omgekeerd is de Aarde jullie beweging.

Als de Aarde shaked of dat er ergens iets is, is dat in jullie lichamen duidelijk zichtbaar.

Ik moet jullie nu vragen van andere Meesters die hier aan tafel zitten nog eens een keer verder goed in jullie zelf te voelen want ze gaan nu boodschappen vertellen over de Aarde.

Als jullie angst voelen ga meteen je hand opsteken.

De komende 3 a 4 maanden zal de Aarde komen te kantelen. Dat kan inhouden dat mensen letterlijk meubels en hun huizen voelen shaken.

Als deze dingen gebeuren wordt er gevraagd om zoveel mogelijk in je kracht te blijven.

De Meesters geven aan dat er water zal komen, heel veel water en dat is niet meteen in Nederland, wel is het zo dat Nederland zelf wordt gevraagd zich te reinigen.

De mensen in het zuiden hebben te maken met de mijn en de mijnen hebben heel veel openingen gemaakt in de Aarde die op dit moment weer zullen dicht storten en dat zou inhouden dat je ook in Limburg aardbevingen zult gaan waarnemen.

Ze vragen dan om niet in de angst te gaan maar wel om op kinderen te letten en op oudere mensen en er wordt gevraagd van jullie om op die momenten in je kracht te gaan staan, er zullen geen heftige gebeurtenissen gebeuren hier meteen in het Limburgse, wel is het zo dat in Limburg zelf een stukje water omhoog kan komen maar dat zijn we aan gewend.

Wel in andere streken zoals in Duitsland zal water toenemen en dat kan hiernaar toe vloeien en als dat begint te vloeien kan het zijn dat wij eventjes gewaarschuwd worden door  nieuws en t.v. en radio.

Er worden tornado's voorspelt, dat houdt in dat er heel veel windkrachten op de Aarde zullen gaan plaatsnemen. Er zullen ook veel vuuruitbraken komen en er zullen dus ook  lava uitbraken komen.

Als je deze dingen allemaal hoort moet ik nu vragen wie is in de angst?

De bedoeling is dat je niet in de angst gaat zitten, dus ga even terug in jezelf.

Er zullen nog meer kinderen in armoede komen. De armoede die toe gaat nemen wordt voor ons geheel zichtbaar, die wordt ook schrijnend en wij zullen wanhopig zoeken naar mogelijkheden van wat kunnen wij in godsnaam voor deze mensen, voor deze kinderen doen.

Er wordt gezegd dat bidden alleen niet zal gaan helpen, maar wel is het zo dat er acties opgestart zullen worden waarin wij steeds meer gaan delen.

We zullen gaan zoeken naar wat kunnen wij meegeven aan deze mensen. We zullen in onze kasten zoeken maar we zullen betere materialen geven als wat we vroeger deden. Vroeger gaven we eerder afdankers mee, nu denken we na.

We hebben zelf minder nodig en dat wordt ons altijd zichtbaarder gemaakt. Als we deze beelden zien dan zullen we zien dat wij dus heel veel mogelijkheden krijgen en dat wij enorm creatief ermee kunnen omgaan.

Toch vragen de Meesters draai je ook af en toe weg van de beelden want anders kan het zijn dat jou hart teveel lijdt en dat is niet de bedoeling.

Wel is het de bedoeling dat je heel goed op de kinderen in je omgeving let, want de kinderen in je omgeving hebben die liefde ook nodig ook al is het niet zo schrijnend en zichtbaar als in andere werelddelen.

Er wordt toch weer aangegeven dat in India toch weer overstromingen komen en dat die vrij groot zullen zijn en wij toch weer zullen gaan zoeken naar "wat kunnen wij in godsnaam doen." Daar zullen op dat moment geen vliegtuigen kunnen landen en het zal dus deze keer heftiger zijn als dat we gewend waren. We zullen er met moeite heen kunnen gaan en we zullen proberen deze keer de mensen eerst op het droge te brengen omdat we geleerd hebben dat er echt geen droogte komt voor de eerste tijd.

Er wordt gezegd dat deze landen heel veel centen nodig hebben maar dat wij zelf in geldnood zitten, anders gezegd dat onze centen ook geteld gaan worden, en als we aan het tellen zijn zullen we toch merken dat uit iedere 10 cent die wij hebben toch nog 1 tot 8 cent vaak overgeheveld kunnen worden naar andere mensen toe, want als wij ons omdraaien en naar onze eigen rijkdom kijken dan zullen we zien dat het hier in Nederland nog altijd goed is.

Meester Morya treed naar voren en hij komt wijsheden brengen van God.

Hij vraagt jullie om in je hart te gaan luisteren naar wijsheden.

Ik zeg jullie, ben vooral gericht op je innerlijke, laat de uiterlijkheden los.

Vrees niet want er zullen geen grote dingen gebeuren aan jullie zelf.

In jullie omgeving zal het shaken en dat kan zijn door ziektes of door mensen zeg maar die ternauwernood het hoofd boven water houden. Dat is het moment  dat ik jullie vraag naar voren te treden en te helpen.

De Meesters zijn nu heel kort bij jullie en jullie krijgen een hand op de rug gelegd.

Onthoud een ding. Lijden is een keuze, geleid worden is de andere keuze. Aan jullie is de keuze van welke richting wil ik uitgaan.

Meester Morya zegent jullie en zegt: "Denk goed na over deze woorden, want het is aan jullie wat er gebeurt en wat er niet gebeurt, jullie keuze."

Meester Jezus treed naar voren en zegt:

"Ik laat jullie het kruis zien en dit kruis is een zegening en niet zoals jullie hebben geleefd de afgelopen 2000 jaar waardoor het te zwaar werd, eerst was het lijden nu is het een zegening.

Als ik het kruis laat zien betekend dat ik heb overwonnen. Als jullie in je beelden een kruis zien weet dan dat jullie overwonnen hebben het oude, dat het nieuwe voor jullie open gaat, dat jullie op het moment staan om een sprong te maken in het diepe.

Een van de grootste dingen die wij van jullie vragen is vertrouwen te hebben in wat er gaat gebeuren in je leven.

Als je gaat kijken naar gebeurtenissen op de Aarde dan wordt er gezegd, iedere keer zul je het lijden zien van deze mensen. Vergeet niet om dan jouw keuze naar hun toe te sturen.

Jij weet nu lijden is niet nodig, daarom ga niet mee in hun lijden, blijf weg uit hun lijden. Stuur hun liefde, stuur hun kracht, ga niet meer in het lijden."

Lady Master Maria komt naar voren en zij reikt jullie een kind aan.

Daarmee bedoeld ze, ik reik jullie een nieuwe geboorte aan.  In jullie harten zullen nieuwe stukken gaan ontstaan.

Wij vragen jullie om veel geduld met jezelf te hebben en nog meer geduld met de omgeving. Oordeel niet, ben voorzichtig met je woorden, kies altijd voor je gevoel, laat je intellect achterwege want in je hart daar vindt je altijd de duidelijke en goede woorden zodat je troost kunt geven en met troost zul je andere mensen kunnen helpen.

Er staat veel te gebeuren op het gebied van kinderen. Veel kinderen zullen geboren worden.

Veel kinderen zullen heel veel liefde en licht brengen. Maar er zullen zieke kinderen bij zijn waar onze wereld nog niet goed mee om weet te gaan, en net dan vragen wij jullie om heel veel mededogen en liefde naar deze ouders, naar deze kinderen te brengen.

Twijfel niet, denk niet dat je niets kunt doen, alles wat je geeft mag liefde zijn, alles wat je geeft mag aandacht zijn, alles wat je geeft mag mededogen zijn.

Als jullie op t.v. wateroverlast zien vraag ik jullie om te bidden en bidden houdt in dat jullie eventjes een moment van stilte pakken, een moment van even voelen hoe fijn het is om in Nederland te zitten, hoog en droog en weet dan dat wij jullie zegenen. Op dat moment dat je eventjes bij jezelf bent.

Ben dankbaar voor alle geschenken die jezelf hebt, warmte, eten, geborgenheid en veiligheid.

Als de Aarde gaat kantelen, bij de kanteling van de Aarde, zullen jullie zien dat aan de ene kant veel weg zal vallen en aan de andere kant veel omhoog zal komen. En dat is zodat er weer evenwicht komt, want de Aarde wil evenwicht. En Moeder Aarde zegt alstublieft hou mij niet meer tegen, laat mij los, laat mij gaan. Ik ben op dit moment, sta ik midden in een as. En die as is heel erg stabiel. En die gaat mij helpen om die kanteling te maken.

Maar de kanteling houdt in dat de Aarde op plekken droog zal worden, waar eerst veel water was zal droogte komen en op andere plekken komt water.

Dit is iets wat jullie niet kunnen tegenhouden. Ik heb gewacht om het anders te kunnen doen. En ik heb geprobeerd nog altijd iedereen te kunnen helpen, maar dat zal niet meer gaan.

Ik vraag jullie dan ook om deze keer weer niet in paniek te gaan.

Er gaan in Afrika omwentelingen plaatsvinden. Deze omwentelingen zijn heel erg belangrijk voor de regering en voor alle andere instanties.

Jullie zullen zien dat heel veel metalen naar bovenkomen, waarvan ze eerst niet eens meer wisten dat die nog op de Aarde waren. En daarin zullen ze nieuwe gassen gaan vinden.

Ze zullen nieuw licht gaan vinden. De mineralen die in de Aarde zijn en de Zon, die energie die zal voor ons veel meer licht gaan brengen en dat is nodig, omdat daardoor veel meer warmte naar de mensen toekomt.

Op dit moment is er heel veel koude op de Aarde. De Aarde heeft heel veel koude omdat de mensen in hun hart niet tevreden zijn.

Alstublieft ga niet mee in de angst van de mensen. Blijf uit de angst.

Meester Kuthumi komt naar voren en hij is op dit moment de wereldleraar.

En hij heeft op dit moment een groot boek in zijn handen en daar staat alles in over het Kosmische en het Aardse gebeuren.

Ik zeg jullie zoals hij mij het laat zien is de Aarde een hele kleine planeet in het stuk dat hij te vertellen heeft. En hij zegt weet, niet de Aarde, staat in een verandering, maar de hele Kosmos staat in een hele grote verandering.

Het is dus ook niet vreemd, dat jullie Engelen zullen gaan waarnemen. Dat jullie zelfs Meesters zullen gaan waarnemen. En dat jullie overledenen, zogenaamde, zullen gaan waarnemen. Hij verheugt zich daarop en zegt: "Het kan ook niet anders omdat de Aarde in een hele andere dimensie aan het komen is."

En hij zegt:  "Als je goed gaat kijken zie je vaak dat de sterren en alles in ronding zijn aan het veranderen. En in dat stuk daar zit de Aarde ook in.''

En hij zegt:  "Ook de Aarde die staat op het punt in een veel betere wereld terecht te komen."

Jullie zullen ook heel veel plezier hebben dit jaar, want als je gaat voelen wat er allemaal aan het gebeuren is, als je gaat voelen dat je buren opeens mensen zijn die je kent, als erop eens in deze wereld landen weer bij elkaar zullen komen en mensen elkaar de hand zullen reiken en elkaar zullen gaan helpen en dat voeding wordt gedeeld, dat kleding wordt gedeeld en dat alles één gaat worden en dat steeds steviger en steviger gaat worden.

Die handen die in elkaar geschoven gaan worden, zullen niet meer uit elkaar gaan, die zullen zo blijven.  En als dat gebeurt kun je je voorstellen dat land korter bij elkaar komt en water verder weggaat.

En als je goed gehoord hebt dan zullen er inderdaad aardverschuivingen komen. Maar die zijn niet negatief, ze zijn positief. En hij zegt: "Het is toch niets prachtiger dan dat je hier in de auto stapt en in een ander land kunt eindigen en zeggen waar dit was een drie á vier dagen dagtrip, dat is een dagtrip die je normaal niet kunt maken, want dan heb ik een boot nodig."

En als je dat gaat doen, zul je zeggen, van dit is een mooie wereld. En dit houdt in dat culturen dichter bij elkaar zullen komen en dat we nu alles wat wij nog een beetje vreemd vinden niet meer vreemd zal zijn.

En dat houdt in dat onze maaltijden zullen veranderen, wat we nu eten hoort niet meer bij onze lichamen.

En we zullen op anderen plekken terecht komen.

En dat houdt in dat ons land op dit moment zeker in een grote ommekeer staat. De ommekeer van culturen is zo groot in Nederland.

En hij zegt: "Dat Nederland in dit hele wereldgebeuren een heel klein landje is en er gebeuren de grootste dingen.

Als je Nederland zou kunnen zien vanuit de Kosmos dan zeg ik jullie dat Nederland altijd opnieuw door ons gezien wordt en zouden we Nederland niet zien dan roept Nederland hard genoeg zo dat we ze zouden horen. En wij zijn blij in onze harten."

Dan laat Meester Kuthumi drie Meesters zien ...

Meester Boeddha,         Meester Jezus    en hijzelf als    Meester Kuthumi     en hij zegt:

"voor mij komt nog een nieuwe Meester en die gaat nog opstaan en dat is wat wij allemaal de Maitreya noemen, en hij staat klaar om steeds zichtbaarder te worden."

Een Maitreya is eigenlijk degene met een hogere kennis en die hogere kennis

wordt naar de Aarde gebracht.

Hij gaat veel regeringshoofden aanraken en hij zegt: "het is echt zielig als je de regeringen, de staatshoofden ziet en je ziet hoe dom ze handelen en hoe dom ze zijn. Wij zullen ze gaan aanraken en proberen het verstand naar ze te brengen maar in ieder geval zullen we proberen ze meer inzicht te gaan brengen."

In Indonesië zullen grote veranderingen komen. Let op, er zullen grote veranderingen komen.

Met auto's laat hij iets zien, het is net of wij nog altijd denken dat de auto gaat verdwijnen, maar de auto gaat niet verdwijnen, maar het is dus zo dat de auto's die nu rijden beter gebruikt gaan worden.

Hij laat ook zien dat in Indonesië in plekken waar nog veel armoede is, dat daar weer rijkdom gaat komen. Dat zal zijn omdat graanoogsten weer beter gaan lukken en weer Aarde energie omhoog komt en deze mensen meer voeding gaat geven.

In China is een grote verandering te verwachten. Het is een land dat op kiepen staat. Het is eerst een groot land geweest, wordt nu een hechter land waardoor de energieën dichter bij elkaar komen. De mensen zullen eerst nog in angst leven en daarna zullen ze weer in vreugde gaan leven. Daar zullen ze waarschijnlijk ook veel met water te doen hebben. Momenteel is China een groot land en door de wateroverlast zullen de mensen korter op elkaar gaan zitten waardoor in het begin een groot stuk angst komt en daarna pas kracht.

Er zullen grotere vliegtuigen komen en het lijkt dus alsof die vliegtuigen waarin we nu vliegen heel klein zijn. En dat heeft ermee te maken dat die zullen landen op plekken waar mensen heel veel voeding nodig hebben of kleding of wat ook. We hebben ze gebouwd voor goederen en niet zo zeer voor mensen en het zal ons duur te staan kosten waardoor veel mensen zullen verdrinken.

De laatste woorden van Meester Kuthumi zijn:

"Ik zeg U, waak erover dat U niet in de angst gaat, want angst verlamd en maakt niet creatief. Op het moment dat in Uw leven niet de grote rampen aan het gebeuren zijn, vraag ik U dankbaarheid uit te spreken over Uw leven."

Meester Boeddha komt naar voren en hij wil over Amerika spreken. Ik ben blij.

Hij zegt: "Let op Obama, zullen we veel van horen. Er zijn hele hoge verwachtingen naar deze persoon en dat is goed. Dit is een wijze man, hij heeft inzicht, de bodem van het Afrikaanse, in zijn hart is Amerikaanse vrijheid en in zijn denken het licht. En als je deze combinaties maakt dan zul je zien dat zijn beslissingen altijd gemaakt worden om te dienen naar de grote mensheid, niet naar het land."

Hij kan niet klein denken, hij denkt enorm groot, het is een blije man maar hij zal heel veel mensen tegenkomen die hem dat niet gunnen.

Als je momenten tegenkomt waarin je voelt ‘hij wordt niet begrepen', wordt er gevraagd toch een smile op je gezicht te houden, want in zijn hart weet deze man precies wat hij doen moet. Hij is degene die nu op dit moment eerst probeert alles bij elkaar te brengen zodat hij dadelijk in grootsheid kan delen.

Zijn plan is om de wereld samen te brengen, om de mensen te leren delen maar dan ook alles te delen en niet een land rijker dan het andere.

Hij is al 20 jaar opgeleid door de Meesters en hij weet het, hij weet zijn taak.

Eerst zullen we nog veel van de Indianen gaan horen en de Afrikanen in Amerika zelf.

En dan zul je de rest van de mix gaan voelen. Je zult meer Mexicanen zien, je zult allerlei culturen zien en kleinere groeperingen en deze groeperingen worden samen getrokken om een groot Amerika te zijn.  Maar Amerika staat eigenlijk als voorbeeld en dat heeft het niet gedaan.

Nu wordt er gezegd: "naar Amerika kijken en zien dat Nederland een groter voorbeeld is."

En weer wordt aangegeven, Nederland is een heel klein land met heel veel licht en dat licht is Nederland aan het uitstrooien. En wij worden bedankt door Meester Boeddha, voor het licht dat wij vasthouden, maar hij zegt: "Wijsheid is niet iets van het verstand, wijsheid is van het hart, en des te korter je bij je hart blijft des te beter is het voor de mensheid."

Lady Master Quan Yin komt naar voren, zij groet ons. Zij praat tot de mannen in deze zaal. "Heren hebben jullie de laatste tijd veranderingen in jullie hart gevoeld?

Als jullie die veranderingen in je hart hebben gevoeld, hebben jullie dan ook de veranderingen in jullie denken gevoeld?

Hebben jullie de veranderingen in jullie hart en denken gevoeld, dan heb je het vrouwelijke in je opgenomen. Zie daar nu de nieuwe man, kijk opnieuw in de spiegel, en verbaas je niet door de veranderingen in jou maar verbaas je ook niet over de veranderingen in je lichaam."

Naar de vrouwen toe wordt gevraagd om de toorts van liefde vast te houden en te blijven doorgeven. Ze zegt: "vergeet niet jullie kijken allemaal naar de Olympische spelen en daar zien jullie wat een estafette is, of dat de toorts van licht wordt doorgegeven. Neem dat symbool over en blijf bij jezelf. Ga heel sterk in je kracht staan en vergeet niet om altijd opnieuw liefde door te geven want dat is de enige manier om op aarde te overleven."

Het vrouwenlichaam is aan het veranderen. Heel veel vrouwen moeten gaan letten op hun baarmoeder want er kunnen heel veel grote veranderingen gaan plaats vinden, het kan lijken op kanker.

Er wordt gezegd dat de healers in deze zaal goed moeten opletten. Het is geen kanker maar er zullen wel gezwellen zijn en in die gezwellen zit licht en dat licht moet je proberen los te maken door de healer.

De healer,  die moet proberen dit los te maken zodat de vrouw daardoor sterker wordt, dat heeft te maken met het omzetten van haar lichaam zodat hormonen anders zullen gaan werken.

Dat kan inhouden dat heel veel vrouwen, jonge vrouwen eerder in de overgang komen maar vergeet niet dat de overgang liefde is en niet fysiek.

Lady Master Maria Magdalena komt naar voren en zij groet alle mensen, zij groet de vrouwen, zij groet de mannen.

Wat een wonderlijke wereld leven jullie in, wat een fijne tijd, wat een geweldige goede manier om te veranderen, wat een fantastisch groeiproces. En al die mooie kinderen die nu op de Aarde aan het  komen zijn. Al deze kinderen die met die kleine voetjes op de Aarde lopen en zoveel sterrenzaad naar beneden brengen.

Geniet, Geniet, Geniet, en ben vooral altijd opnieuw dankbaar voor alles wat je krijgt.

Iedereen zoals jullie hier zitten heeft in zijn omgeving een sterrenkind, een nieuwetijdskind , een zonnekind en een kind dat zo kristal helder is dat je er doorheen kunt kijken en als je niet door hem of haar kunt kijken dan kijken zij door jou.

Er zullen nog vele kinderen geboren worden, en Lady Master Maria Magdalena zegt: "kijk naar deze kinderen en zie de verandering en weet een ding, het is allemaal ten goede van de wereld."

Ik groet jullie.

Vragen uit de zaal.

1. Zal Obama zijn termijn vol maken en zal hij nog meerdere termijnen krijgen?

-Het zal moeilijk worden, hij krijgt een hele moeilijke tijd en dat zal zichtbaar worden omstreeks zijn 2e of 3e jaar en daardoor zullen mensen gaan twijfelen aan wat hij aan het brengen is. Zijn gezondheid zal niet goed blijven maar er wordt aan gegeven dat als hij daar over heen komt dat hij dan nog de mogelijkheid heeft een ambt termijn erbij te doen. Dit heeft met de financiën te maken omdat hij die probeert in evenwicht te brengen.

2. De financiele wereld is in problemen, er is een beurscrash geweest, gaat dit beter worden?

-Nee. Wordt nu niet hersteld gaat eerst nog wat meer naar beneden.

3. Natuur en milieu. Hier gaat het niet goed mee, hersteld dit zich?

-Er gaan in Nederland niet zo'n grote rampen gebeuren, nog niet.

Limburg lijkt heel veilig te zijn maar door de mijnen niet. Waarschijnlijk zijn de gangen nog niet helemaal verzorgd geworden waardoor verschuivingen gaan plaats vinden.

Maar als jij bedoeld hoe de natuur in Nederland zich hersteld, nou dat is in Nederland nog niet zo'n probleem.

Ik heb meester Pan aan de lijn en die zegt.

"Dans, door Nederland zolang als je kunt want ook hier zullen dingen gaan gebeuren. Maar Nederland is een prachtig land en er zijn veel mogelijkheden maar die zien jullie niet. Nederlanders moeten nog leren van hun land te leven maar wel in liefde, dat hebben ze nog niet geleerd maar dat gaat wel heel snel in Nederland. Mensen zullen het heel snel oppakken om met de natuurelementen te gaan werken, dat zijn ze niet volledig aan het doen.

En tuinen, de mensen zijn nog teveel luxe tuinen aan het creëren maar twijfel maar niet, ze leren het vanzelf wel. Veel steen zal weg gaan, veel groen zal terug komen."

4. De transformatie van de Aarde.  Waarom moet er zo geleden worden voor we naar een andere dimensie kunnen en kunnen we dit niet veranderen?

-We hebben op dit moment met onze zielen te maken en onze zielen hebben nog niet de keuze gemaakt om uit het lijden weg te gaan. Het lijden heeft ons vast gehouden in de derde dimensie en wij hebben die lessen al zoveel eeuwen geleden geleerd.

Nu is de laatste keer dat we een kans krijgen  (Duitsers zeggen we krijgen nu  einen tritt im arsch)   zodat we door kunnen gaan.

Dat wordt tijd want we schieten niet op, we blijven maar staan. Dat is waarom deze dingen nu aan het gebeuren zijn, om op te houden met lijden maar om te zetten in daadkracht en liefde. Je moet niet vergeten dat dit eentje van de laatste levens is waarin we met karma leven, als we het goed doen, omdat de Aarde aan het evolueren is naar een hogere dimensie.

5. Hoe gaat de medische wetenschap om met de veranderingen van het lichaam?

-Niet, nog altijd niet.

Meester Jezus de genezer en Levi, mijn gids zeggen: "Er moet nog evenwicht komen, in de wetenschap en het fysieke maar het is er nog niet en dat gaat nog altijd door, en dat duurt nog even."

Wel is het zo dat de wetenschap heeft ontdekt dat er grote veranderingen zijn in het DNA-patroon en dat de medicatie en de instrumenten die ze gebruiken zoals de scans en zo niet goed zijn voor het lichaam.

De Engelenwezens zijn hier niet happy mee.

Als jullie door de scan moeten vraag Aartsengel Rafael om jullie te helpen en als jullie ziektes hebben vraag dan wat meer hulp aan de Engelen en de Meesters want er wordt aangegeven dat de medicijnen nog op de wip gaan, je kunt beter met supplementen werken.

6. Gaan we dit jaar nog contact krijgen met buitenaardse wezens?

-Ja, een heel duidelijk ja.

Als je nu voelt kun je al contact krijgen, ze zijn er. Eerst moeten er meer mensen naar voren treden. Er wordt aangegeven dat er wezens uit andere dimensies zichtbaar aan het worden zijn maar de Aarde is nog te zwaar voor hun.

De tijd is nog te vroeg.

7. Nederland houd meer licht vast. Is daar een bedoeling voor en wat is het verschil met andere landen?

-Ik kreeg Europa te zien en daarin is Nederland een heel klein landje maar daar kwam enorm veel licht uit, en dat had ermee te maken dat Nederland al heel vaak gezuiverd is geworden, mensen waren ook bereid om te zuiveren.

Als ik dan vraag wat is dan het verschil met die andere landen, dat is dat heel veel andere landen nog vasthouden aan oude tradities. Nederland is niet bang tradities te veranderen, waardoor Nederland wat meer licht uitstraalt, het is gewoon een lichter land noemen ze het.

8. De verandering van de sterren en de baan van de Aarde.  Hoe reageert de wetenschap hierop?

-Positief en blij.

Ze laten zien dat de wetenschappers het al gezien hebben maar het niet goed begrepen hebben. Maar doordat de verandering zo snel gaat moeten zij dus heel veel oude patronen loslaten en daar zijn ze blij mee en kunnen ze zich meer richten op het nieuwe en dan gaat er ook nieuwe informatie komen.

9. Hebben ze geen angst als dit naar buiten komt?

-Er wordt aangegeven dat er inderdaad nog niet alles naar buiten gegeven wordt maar dat de wetenschappers al heel veel weten, en dat ze dat gaan combineren eer ze dat naar buiten brengen. Als ze het nu naar buiten brengen krijg je losse happen en dat willen ze niet doen, ze willen de hele vla en geen losse pizzapunt, dan heb je wat meer overzicht.

10. In Indonesië gaan grote veranderingen plaats vinden, hebben die met water te maken?

-Het heeft niet alleen met water te maken maar ook met aardscheuringen alsof aardbevingen komen en zo.

11. 2008 stond in het teken van relaties.  Hoe staat het met 2009?

-2009 is het jaar van  Meesterschap. We worden gedwongen om naar onze eigen manier van zijn te kijken en daardoor zou er weer veel meer evenwicht komen en dat houd in dat de weegschaal niet meer zo erg doorslaat.

Vorig jaar was het heel belangrijk dat we partners zouden tegenkomen zodat we zelf weer in evenwicht zouden komen.

Heel veel mensen hebben partners gevonden en zijn daardoor rustiger geworden wetende dat er een partner is en daardoor is er weer evenwicht gekomen.

12. Vrede tussen Israel en Palestina, wanneer komt die?

-Het land is vergeten liefde te geven.

(Ik krijg de energie te zien van die streek). Daar zit heel veel haat en die haat is al heel erg oud en dat zijn ze aan het opschonen. Nu zullen ze gedwongen worden door omgevingen, andere landen zullen zoveel druk uitoefenen dat ze moeten ophouden, maar het is nog niet over.

13. Gaan de voedingssupplementen verboden worden?  Gaan de vleesproducten nog meer met hormonen behandeld worden en zal de voeding niet altijd gezond zijn?

-Nee, er wordt gezegd dat wijzelf steeds meer gedwongen gaan worden om keuzes te maken wat we eten en wat we niet eten.

Ik heb gevraagd wat dan de oplossing is.

Er wordt aangegeven dat de oplossing is door je eigen energie in het eten te steken, steeds opnieuw je eigen energie erin doen.

Als ik vraag of het met de dieren nog doorgaat...

Ja helaas nog wel.

Wat kun je daar aan doen? Geen vlees meer eten, makkelijk zat. Wij bepalen tenslotte niet de industrie, als we allemaal geen vlees meer eten is dit niet meer nodig.

14. Gaat het nog lang duren voordat de ouders de kinderen gaan steunen en de scholen, dat leermethoden aangepast gaan worden en zo?

-Nee dat duurt niet meer zo heel erg lang.

Maria Magdalena komt heel sterk naar voren en ze zegt: "Ga toch staan en zeg gewoon dat het niet meer zo moet.  Jullie bepalen.  Jullie weten nog altijd niet wie jullie zijn.

Jullie zijn de kracht, jullie bepalen, jullie!"  (en ze staat zo als die moeders doen van kom maar eens aan mijn kind)

15. Wanneer komt de kentering in de financiële wereld?

-Dat zal heel snel gebeuren. Er zal zo ineens een kentering komen maar alweer bepalen wij hoeveel angst wij daarin zetten. Ga er geen angst in zetten. Er wordt gezegd: "Naai je tassen niet dicht want je zult ze open moeten houden."

16. De voorspellingen gaan die door tot 2012 of gelden die alleen voor dit jaar?

-Nee niet alleen voor dit jaar. Dit jaar zal de heftigheid toenemen, alles zal opgestapeld worden, zolang wij niet leren zal het toenemen.

Meester Kuthumi zegt: "Je beklimt een berg niet in een dag.

Wil je op de top gaan staan waar het veel lichter is zullen we eerst veel plaats moeten maken want niet één zal overleven maar er zullen meerdere overleven."

17. Zal de werkgelegenheid afnemen of stabiliseren?

-Deze zal nog niet stabiliseren.

Er wordt aangegeven dat er hele nieuwe banen uit zullen komen. Deze zullen zoveel bevrediging naar de mensen brengen waardoor de mensen heel veel geluk zullen voelen.

Uit die banen zal ook geld naar voren komen, dat zal wel in evenwicht komen.

Er wordt aangegeven dat die hele hoge banen, die rijke, die gaan niet meer. Tevredenheid en inkomen gaan op een lijn komen maar dat duurt wel nog even.

18. Zullen healers en lichtwerkers nog veel tegenwerking van de maatschappij krijgen?

-Ja, tot mijn spijt wel.

Er wordt een vraag gesteld aan jou en alle lichtwerkers en healers hier.

"Zou je het anders willen, zou je dan nog leren, zou je dan nog weten wat de ander tegenhoud?"

Een lichtwerker heeft werk.

19. Gaat er op sexueel gebied ook veel veranderen en in relaties zoals gezegd wordt.

-Zolang er geen liefde is tussen een paar, zolang zullen er grote veranderingen plaatsvinden.

Mensen worden op dit moment qua hartsenergie aangetrokken en niet qua sexuele-energie.

De wet van aantrekking is ook naar een hoger nivo gekomen, dus de harten gaan werken en de sexualiteit zou in verhouding afgaan nemen.

20. Bidden. Wat is een goed gebed?

-Als je recht gaat staan zie je boven je een recht kanaal langs je ruggengraat tot in de grond.

Ga dan nog eens denken over die oude gebeden, ze zaten in je hoofd.

Waar zitten jullie nu? Dat is het verschil van het gebed. Wel is het zo dat al die oude gebeden ons gebracht hebben tot een bepaald nivo. De woorden bevatten nog een hoge trilling maar die trilling pakken we niet altijd meer, dus wat we nu aan het doen zijn is opnieuw een gebed aan het zoeken en het gebed is dus:  sluiten van je ogen, kort bij jezelf komen en je eigen woorden zoeken. En als je dan liefde in je hart voelt weet je dat je gebed klopt.

21. Wat moeten we ons voorstellen bij het einde van de Maya-kalender?

-Een helderziendheid die afneemt!

Alsof de Maya's tot die tijd hebben kunnen zien.

Het heeft ermee te maken dat de Maya's de hele 3e dimensie enorm vooruit hebben kunnen voorspellen.

Nu in 2012 laten ze ons zien dat we in een hoger bewustzijn terecht zijn gekomen. De Maya's hebben vastgehouden.  Door dat iedere keer neer te zetten hebben zij voorkomen dat wij niet terug konden vallen. Wij gingen leven naar die tijd toe, en naar die tijd toe is een grote belofte dat er een grote kentering zal zijn. Dat heeft te maken met een bewustwording van de hartsenergie.

22. Is rond 2012 de kentering van de Aarde op zijn hoogst, en vinden de veranderingen dan plaats?

-Nee. De Meesters geven aan dat zij aan het proberen zijn de Aarde geleidelijk naar een hoger nivo te brengen. De bedoeling is dat we wel weten dat we in 2012 niet meer terug kunnen vallen in oude stukken. We kunnen dus niet meer terug. We hebben alle deuren achter ons gesloten. Ik zie een gang waarin alle deuren heel even snel opengaan. Dat houd in dat we van het ene inzicht naar het andere gaan. Enorm veel licht, dat houd in dat de Aarde op een totaal andere plek is.

Ik heb het in 2002 al gezegd, en de Meesters laten het nu weer zien, en zeggen: "Zeg dat het ermee te maken heeft dat de mens schept en niet God schept."

Maar het staat wel vast dat daar die verandering is maar we kunnen niet meer terug vallen in wat Adam en Eva hebben neer gezet.

23. Komt er een nieuw Atlantis?

-Ja er komt inderdaad een nieuw Atlantis maar niet zoals Atlantis was.

Duidelijk een nieuw Atlantis en ook niet zoals het in den beginnen was.

Het hoger bewustzijn.

Toen de Atlantiërs  naar de Aarde kwamen daalden zij in. Wij gaan omhoog naar.

En dat is het grote verschil. Wij kunnen niet meer verder afzakken dan dat we zijn. Ons bewustzijn heeft het laagste punt bereikt van dualiteit en afgescheidenheid. En nu, wij gaan terug naar eenheid dus kunnen we niet dezelfde Atlantiërs verwachten, wel hebben we het hogere bewustzijn van hun toen zij naar de Aarde kwamen, dat is gelijk aan.

24. Wat gebeurt er met de mensen die nog niet bewust zijn.

-Zij zullen opgevangen worden door Gods armen, zij zullen niet meegaan. Zoals ze het laten zien zullen grote groepen bij God komen en toch bewustzijn krijgen.

Het is niet waar dat heel veel mensen niet mee gaan wordt er aangegeven. Er wordt nog altijd geprobeerd om hele grote groepen mee te nemen.

De Meesters zijn niet klaar!