header met logo

Boodschap van de Vrouwe van Alle Volkeren

Via Jean Freer

Zondag 17-01-2016

de vrouweGoedemiddag, de Vrouwe van Alle Volkeren is reeds hier en Ze begint al te vertellen over de drukte die er bij de mensen is; Ze zegt dat het de bedoeling is dat we ons terugtrekken uit de drukte zodat de drukte die er ontstaat nóg groter kan worden..... Maar goed, het gaat vandaag om het volgende en Ze zegt: Ik wil vragen aan jullie om te proberen in balans te blijven terwijl de balans op de aarde bezig is om door te slaan. Ze zegt dat er uitersten gaande zijn die ofwel naar de ene kant ofwel naar de andere kant doorslaan. Middenin is er heel weinig. Daarom vraagt Ze aan ons als bewustere mensen om alles in het midden te houden. Kijk maar hoe de Vrouwe meestal Haar handen houdt op afbeeldingen. Met deze stand van Haar handen houdt Ze Haar hersenhelften in evenwicht. Dat kunnen wij ook doen door onze handen even tegen elkaar aan te drukken en de vingertoppen even bij elkaar te brengen, daarmee zijn we dan meer in balans. Het zou natuurlijk raar zijn als we allemaal in de drukte zo met onze handen lopen maar als het helpt, wat kan het ons dan schelen? Het is in ieder geval een goed idee om het in tijden van drukte toe te passen.

Ze laat me zien dat op sommige dagen de opgestegen Meesters, de Engelen en ook de Goddelijke Wereld de energie aan het verhogen zijn en Ze praat over de Bron. Zij zal ons vertellen hoe wij op dit moment in het veld zitten. Ze zegt dat als er steeds meer energie vanuit de Goddelijke Wereld naar ons toekomt de mensen steeds meer in verwarring raken of steeds meer aan het oude vasthouden. De drukte die er heerst heeft te maken met de onrust die wij zelf op de aarde zetten. Ze noemt hier ook de Bron waar Zij vandaan komt en Ze laat zien dat de energie die aan het komen is enorm hoog is maar nog altijd rondom de Aarde blijft. Die zit nog in de aura van de Aarde. En de aura van de Aarde gaat ingedrukt worden. Ze laat zien dat de energievelden die er rondom de Aarde zijn door de Goddelijke Liefde dichterbij gebracht worden en in feite wordt de Aarde daardoor gedwongen om uit haar veld weg te gaan. Dat is ook de bedoeling omdat we dan door kunnen gaan. Als de Aarde die verhoogde druk voelt dan hebben wij daar ook last van. Dus je lichaam gaat reageren en wordt ofwel opstandig en dan lijkt het of je langer wordt, ofwel het lijkt ingezakt en dan lijkt het of je dunner wordt.

Wat de Vrouwe ook vertelt is dat de energieën op dit moment heel erg inwerken op de zonnevlecht, navel- en seks-chakra. Vooral vanuit het hart naar deze gebieden kun je heel veel prikkels voelen en je kunt je opgewonden voelen; het ene moment voel je heel veel warmte en het andere heb je het heel erg koud. Dat heeft te maken met de Kundalini, die steeds meer verbonden wordt met de Hogere Energie. Waarom vertelt Ze dit? Ze zegt dat er steeds meer wateroverstromingen op de Aarde zullen voorkomen. Waar heeft dit mee te maken? In feite kondigt de Vrouwe hiermee de derde golf van ontreddering aan. Door de golven van liefde die de opgestegen Meesters, de Engelen en de Goddelijke Wereld aan het sturen zijn lijkt energie op Aarde stabiel te zijn, maar zo rond maart en april gaat die energie omhoog en gaat dan neerslaan; dat zou dan een energie-inslag voor ons kunnen zijn. En voor ons is het belangrijk om in de tussentijd de stabiliteit vast te houden. De mensen zullen daarop gaan reageren, alleen al omdat de kleinere golven sneller achter elkaar komen. Dat weten we al want dat heeft de Vrouwe ons eind vorig jaar al laten weten. De Vrouwe geeft aan dat het zo zal blijven totdat er weer een grotere opstapeling van energie op ons af zal komen, een grotere golf dus en die zal heel heftig zijn.

Wat Ze nu laat zien is dit: als ik nu het Universum zie, dan zie ik heel veel planeten. Het lijkt erop dat ofwel die planeten uit elkaar worden getrokken om plaats te maken voor de Aarde zodat die mee kan gaan in die omwenteling, ofwel de Aarde gaat mee in de stroom die zij gaan nemen. Wat houdt dit nou precies in? Dat houdt in dat de mensen gaan merken dat er veranderingen komen doordat de Maan, de Zon, Pluto en allerlei planeten een magnetische kracht gaan uitoefenen op de Aarde die de Aarde meetrekken op een nieuwe golf. Dat kan invloed hebben op de financiële wereld. De Vrouwe zegt dat alles in beweging is en alles zal nog verder in beweging gaan. De mensen die onbewust zijn zullen daar het meeste last van hebben. Maar jullie zijn heel hooggevoelig aan het worden en als jullie de stabiliteit kunnen vast houden.....

De Vrouwe adviseert ons om op ons eten te letten. Want wat er nog op de velden staat daar zit heel veel rommel in. Je moet oppassen want het is niet goed om dat te eten, we weten niet wat we daarmee binnen krijgen. Jean heeft de Vrouwe gevraagd wat we dan moeten doen? En de Vrouwe heeft gezegd dat je dat kunt doen door altijd bewust naar de kern te gaan van je eten. Als je b.v. een kool wilt eten, ga dan in gedachte naar de kern van die kool toe en begin dan pas te snijden terwijl je aan het binnenste van die kool blijft denken. Want dan heb je de energie van de kern van de kool te pakken. Dat moet je dus iedere keer doen met alles wat je eet. Ook als je brood eet, ga je naar de kern van het graan toe waarvan het brood gemaakt is. Eerst verinnerlijken en dan pas doorgaan. De Vrouwe laat de hele tijd zien dat je, door zo met je eten om te gaan, gezonder wordt en dat is een voorbeeld ervan dat de ziekten op de Aarde beginnen te verdwijnen. Maar in eerste instantie nemen ze nog toe omdat de mensen die nog niet bewust zijn het nog uit aan het zetten (? Was niet goed te verstaan) zijn. Waarom spreekt de Vrouwe nu over eten? Omdat het ermee te maken heeft dat als je zelf beter op je eten let en je dat ook aan anderen door kunt geven, dat er dan minder toename van ziekten zal zijn.  --- Jean maakt een tekening op het bord

 

Afbeelding van een cel 

cel

en legt vervolgens het volgende uit: --- Dit is een cel en die cel zit nog vol met herinneringen (vanuit dit leven, vorige levens  en ook vanuit de Bron). Die herinneringen uit dit en de vorige levens die in die cel liggen opgeslagen, worden nu opgeruimd zodat alle rommel die weg moet eruit kan komen. Omdat daardoor meer ruimte ontstaat kan de kristallen kern van de cel groeien. Tijdens dit proces kun je je tijdelijk zwakker voelen, niet helemaal fit en zo. Dat heeft er allemaal mee te maken dat al die rommel opgeschoond wordt en daardoor kun je je vreemd voelen. Nu is het zo dat als de energievelden blijven groeien zoals dat op het moment aan het gebeuren is, het kristal gaat trillen en dat duwt a.h.w. de oude herinneringen naar buiten en die moeten door alle lagen van ons lichaam heen totdat het energieveld van ons lichaam helemaal opgeschoond is. De Vrouwe geeft aan dat als je therapeutisch en energetisch iemand aan het behandelen bent, dit niet meer vanuit het oude kan. Dus we gaan nu onze manier behandelen veranderen. Daarvoor is nodig dat de therapeut zelf eerst door alle veranderingen heen gaat. Je kunt dan merken dat je oude situaties kunt tegenkomen waarvan je dacht dat je die al helemaal had uitgewerkt. Maar dan betreft het de allerlaatste stukjes die ook nog opgeschoond dienen te worden. Dat geldt niet alleen voor jouw, maar ook voor het collectieve bewustzijn. Dat is nu ook bezig op te ruimen wat er nog vanuit vorige levens rest. Het is dus niet meer nodig om naar eerdere situaties terug te gaan. De Vrouwe zegt iedere keer opnieuw dat we moeten ophouden om ons bezig te houden met die oude energie. De oude manier van helen is klaar! Door bezig te blijven met de oude energie blijf je die voeden terwijl die er net uit moet. Die kun je er alleen maar uit krijgen door op te houden met daar aandacht aan te geven. Het collectieve bewustzijn van de Aarde dat nog verbonden is met de oude energievelden, wordt nu opgeschoond zodat wij daar ook ruimte in krijgen. En als daar ruimte in komt dan kan de Aarde pas verder met haar proces. Daarom zegt de Vrouwe: houd op met dat te voeden! Alles wat je op dit moment tegenkomt, zoals IS et cetera, is allemaal gebaseerd op een illusie van de Aarde die wij mee hebben gecreëerd. Ze zegt dat als je dat weghaalt zodat je uit die illusie weggaat, dan zul je zien dat je er geen last meer van hebt. Ik hoop dat het allemaal duidelijk is voor jullie want het gaat allemaal heel snel. We kunnen ons beter bezig houden met de energie vanuit de Bron dan met de herinneringen aan vorige levens want dat is informatie van een lagere orde. De energie die jullie nu nog doorgeven, is nog werken op de oude celstructuur. Daarom is het beter om de oude behandelingswijzen helemaal los te laten.

Hoe kun je dan nieuwere behandelwijzen beginnen te pakken? Je staat in het energieveld van de Bron en in het energieveld van je cliënt en in dit laatste energieveld kom je tegen dat die cliënt blokkaden heeft. Een blokkade betekent dat je cliënt vergeten is bij de Bron te zijn. Nou is het voor jullie belangrijk om helemaal niet meer naar de oude informatie te gaan die jullie ooit gebruikt hebben. En nu komt de Vrouwe met een heel nieuw proces. Ze zegt: stop met wat je kent. Je haalt alles wat je geleerd hebt uit je gedachten. Zet een stap naar achter en trek jezelf op naar de Bron waar je vandaan komt.  Haal hier de nieuwe informatie door hem via jezelf te laten werken. Dan stap je naar voren met die nieuwe informatie. De Vrouwe zegt, let goed op! Want als je namelijk uit de oude energie stapt (waaraan je gewend was om mee te werken), en je gaat terug naar de Bron en de Hogere Rijken om daar gouden energie te halen (dat is de herinnering aan wie je bent), dan geef je de nieuwe energie door aan je cliënt en dan kom je bij de kern. Die wordt groter, waardoor je cliënt niet meer terug blijft komen in die oude levens. Daardoor kan je cliënt niet meer terug naar slachtoffer zijn, afgewezen zijn en naar oude allergieën. Dat is heel belangrijk want je zult merken dat jóuw lichaam sneller beter is. En als jouw lichaam beter wordt dan kun je beter de nieuwe energieën doorgeven. De Vrouwe zegt: als je Mijn kanaal gaat worden, het kanaal van deze werelden waar je recht op hebt, dan geef je aan de anderen hun erfgoed door. En als je erfgoed doorgeeft dan zit je pas goed met je energie.

En onthoud: de Vrouwe geeft het getal 7 erbij. Dat betekent dat het toch zeker tot juli-augustus-september 2017 zal duren voor we het helemaal echt goed kunnen doen. Maar het is nu de tijd om op te houden met het oude, daarom geeft ze nu deze informatie. Hoe meer je met de nieuwe informatie oefent, des te sneller gaat jouw lichaam reageren en kun je de betere energie krijgen. De Vrouwe praat over de geboorte van het Nieuwe, Ze praat over de geboorte van de Nieuwe Kinderen en over de geboorte van de Nieuwe Wereld. Ze zegt dat de geboorte van de Nieuwe Wereld te maken heeft met het feit dat hoe sneller zij ons naar haar toeroept, des te sneller het allemaal kan gebeuren.

Jean heeft de Vrouwe gevraagd hoe wij nog zuiverder kunnen gaan leven, wat moeten wij nog doen? Ze zegt: Het is belangrijk (daar blijft Ze op terugkomen), dat we asjeblieft op onze eigen woorden letten. Let op wat je zelf neer aan het zetten bent. Let daar op! Als je hiermee verder gaat dan zou het nu op dat moment zomaar kunnen zijn dat je heel snel in een oude laag komt. Ga zelf naar een hoger niveau door niet meer mee te gaan met wat andere mensen vinden of denken. Dat is heel belangrijk!

De oude lagen kunnen met zich meebrengen dat je nog een afwijzing kunt meemaken of een herinnering uit een vorig leven. Die oude lagen moeten nu verdwijnen. Dus wat gaan wij doen? We hebben heel lang geleerd om te gaan kijken naar ‘wie ben ik ooit geweest’. En het leuke is, dat als we in dat ‘wie ben ik ooit geweest’ gaan zoeken naar wie ben ik geweest, misschien een tovenaar of wat dan ook..... De Vrouwe zegt daarover: de herinnering is alleen dit: die zijn we totaal vergeten, er zit daarvan niets meer in ons DNA patroon omdat het niet meer de herinnering is van het Goddelijk Plan! En doordat die herinnering er niet meer in zit, is het heel belangrijk dat wij gaan oefenen op het loslaten van wat ontwikkeld is in de oude tijd en dat we niet meer bezig gaan zijn met b.v. sjamanisme of dit of dat, hoe werkzaam het in die tijd ook was. Sjamanisme en zo is goed, ik heb daar geen commentaar op en de Vrouwe ook niet, Ze zegt alleen dat moet je niet vasthouden. Aangeleerde rituelen kunnen je vasthouden en de bedoeling is dat dit niet meer gebeurt. Als je sjamanisme doet of reiki, wees dan daarin geheel vrij in jouw keuze. Het is niet meer een ander die jou iets kan aanleren, dit moet helemaal vrij zijn: wie ben jij vanuit de Hogere Rijken? Alleen maar jij! Je bent niet mannelijk, je bent niet vrouwelijk, je bent geen Meester, je bent geen Engel, je bent niks. Je bent dat wat er is en dat is voor altijd perfect! En het allerbelangrijkste is om dat veel te herhalen! Dus al die lagen die hebben we doorlopen om te zeggen van ‘dit heb ik gedaan en dat’.... We moeten naar de kern gaan van het ware Zijn van wie wij zijn en dat is puur Licht. En nu komt de Vrouwe en zegt: Ik vraag jullie iedere keer om een stap naar achter te doen want het Ego kan het hier weer overnemen en als je eruit stapt, heb je de ruimte om opnieuw te creëren. En daarom vraag Ik iedere keer: doe een stap weg van waar je staat. Geef jezelf de ruimte. Als je met cliënten bezig bent of je geeft cursussen of wat dan ook, en je gaat te ver in je hoofd, stap eruit, stop! Alles wat er is, is dat het allemaal marcheert, dat maakt het simpel en eenvoudig.

Ik heb gevraagd hoe we dit hier weer in ons DNA terug kunnen krijgen. De Vrouwe zegt: jullie weten dat jullie in de 3e dimensie bezig zijn geweest met afgescheidenheid en dualiteit. Jullie weten dat jullie nu in de wereld zijn van herinnering en de herinnering moet zijn: wie ben ik. …………..Het hele en totale te vinden: dit is wie je bent en dat is wat je mag zijn. De Vrouwe vergelijkt ons met een bloementuin. Ze zegt dat wij een bloementuin zijn waarin alle planten door elkaar staan. Voor de een is dat fantastisch en een ander wil de soorten bij elkaar hebben omdat we anders in verwarring zouden kunnen komen, wat niet kan omdat we maar één ding kunnen zien en dat is elkaars ware Zelf. We mogen zijn wie we zijn. Er is totaal geen verschil tussen ons. We mogen allemaal door elkaar lopen. Als je maar een ding onthoudt: dat we allemaal hetzelfde zijn! De Vrouwe zegt: weet je, als jullie dat kunnen onthouden dan kan het negatieve hier op Aarde totaal niets meer. Hoe beter jullie je herinneren dat alles door elkaar mag lopen en dat er toch maar één ding belangrijk is, nl. de Liefde (en dat betekent dat wij gelijk zijn aan elkaar), dan kunnen de anderen niet de Illuminati heten want zij zijn ook maar mensen en ook zij zijn wezens van God. Dat is dat stukje dat nog helemáál in ons omgezet mag worden.

De Vrouwe laat lichamen zien van mensen. Ze zegt: waarom denk je dat er op dit moment zoveel kanker op de aarde is? Kanker heeft ermee te maken dat we toegelaten hebben dat onze gedachten meegingen met de stroom die er was. Als je begint die stroom om te draaien dan is het niet zo dat de kanker verdwenen is, maar het is wel zo dat jij je weer terug aan het herinneren bent dat je bent wie je bent. Die herinnering maakt dat hier een opschoning komt of een vergroting en dat kan eventueel eerst werken, dat alles wat erin zit, eruit moet. Het lichaam is opgebouwd uit Licht. Omdat het opgebouwd is uit Licht, is het belangrijk dat we daarheen teruggaan. Maar wij hebben het Licht buiten ons gezet. We hebben dat afgesloten en we hebben hier een afgescheidenheid gecreëerd waardoor we niet meer in contact konden komen met onze Hogere Rijken en met wie we werkelijk zijn. Doordat we dat hebben toegestaan hebben we hier in dit veld iets naar ons toegetrokken dat niet bij ons hoort. En dat zijn we af aan het stoten en daar komen alle ziekten vandaan. De Vrouwe zegt: Ik zou jullie het liefste suikers willen verbieden. Alle suikers! Want daar begint het. En het volgende is bloem. De meeste bloem is al vervuild voordat het meel gemalen is. Ze zegt dat daar al heel veel rommel in zit zoals b.v. insecten. Daarmee laat de Vrouwe zien dat dit al een deel is van wat we niet meer nodig hebben.

Jean vraagt de Vrouwe wat we dan kunnen doen? Veel water drinken. Dat is altijd het beste, zeker als je het kristalliseert. Dat kun je doen door kristallen in het water te doen of zo’n matje met een afbeelding van de bloem des levens of zo onder de fles te leggen. Ze zegt dat dit niet de ideale oplossing is maar het is wel één oplossing. De beste methode is om stenen in het water te doen en je handen erover te leggen. Dan heb je echt de zegeningen die je nodig hebt. Hierna laat de Vrouwe de kleur paars zien. Als je die in het water kunt doen dan zit je pas helemaal goed. De Vrouwe laat nog wat zien. Ze zegt: vergeet niet dat jullie hiermee gevoed zijn en jullie voeden de kinderen ook nog hiermee. Dat is iets waar jullie echt verandering kunnen brengen. Als jullie gaan beginnen met de nieuwe inzichten, kan de rest niet meer werken. Het zal zo kunnen zijn dat als je bloem gaat kopen en je bent in de winkel en je bent geconcentreerd en overtuigd van je hogere spiritualiteit, dan zou je daarmee al de energie kunnen omzetten in de bloem. Het vergt wel constant werken. En dat constante werken beïnvloedt je bewustzijn zodanig dat je steeds meer plezier in je leven krijgt en steeds meer bijdraagt aan het welzijn van de ander. En dat is wat de Vrouwe graag zou willen bereiken.

Jean: O, dat had ik niet verwacht! Ze praat over vlees en zegt dat vlees helemaal niet zo slecht is, als het maar fatsoenlijk gebeurt. En dan heeft Ze het over hoe dat zou moeten zijn. Ten tijde van Haar eigen leven (in het begin van onze jaartelling) aten ze ook vlees, maar dat was zo minimaal dat het niet kon gebeuren dat dierrassen konden uitsterven. We mogen dus af en toe wel vlees eten maar welk vlees eten we dan? Als je net zoals ik vegetariër bent, krijg ik de kriebels als Ze dat vertelt. Maar Ze vertelt ook dat er mensen zijn die ernstig ziek worden als ze geen vlees kunnen eten. Waarom laat de Vrouwe dit zien? Ze zegt dat het biologische vlees dat wij eten helemaal niet zo biologisch is. De dieren eten buiten en krijgen toch nog veel binnen waardoor ze in hun spieren afwijkingen kunnen hebben. Jean: ik zou het vlees niet willen eten dat ze me laat zien. Toch zegt de Vrouwe dat het wel af en toe nodig is omdat ons lichaam nog niet helemaal Licht is. Ze moedigt ons aan om ons met het Licht te verbinden, omdat we dan pas echt kunnen zien en voelen wat we nodig hebben. Het zijn in ieder geval doosvruchten en bepaalde groenten die we nodig hebben. Tijdelijk is dat nodig om de juiste balans in de voeding te hebben.

Ach lieve mensen, zegt de Vrouwe, keer terug, keer toch alsjeblief terug! Kom terug naar ons, naar de Bron. Ga niet verder met de energie die ze nog altijd neer willen zetten. Het is nog altijd niet helemaal klaar. De Aarde wordt nog steeds door het negatieve tegengehouden en daarom hebben jullie het zo moeilijk. In den beginne waren de mensen verbonden met de Aarde en met de Hemel. Die verbinding is moeilijk voor jullie terug te vinden. Dan laat Ze zien dat die verbinding eigenlijk helemaal niet zo ver weg is. Wij moeten ons die alleen nog herinneren. En Ze laat zien dat de eerste mensen zo overtuigd waren van die verbinding dat het eerste wat ze deden was de Aarde te danken en ’s morgens verbonden zij zich eerst met de Aarde en dan pas met de Hemel, en daardoor stroomde het. Wij zijn dat vergeten. En er wordt nog teveel naar de dollar gewerkt en te weinig met de eigen spiritualiteit en aan wat je lichaam en geest nodig hebben. En dus zegt Ze, kniel elke morgen eerst naast je bed en maak eerst de verbindingen met de Aarde en dan met de Hemel voor je verder gaat.

Pauze.

Vraag: is het dan zo, dat de oude, geneeskrachtige planten weer belangrijker worden?
JF: De oude en geneeskrachtige planten zijn minder belangrijk dan we denken. Maar dat zegt niet dat ze niet belangrijk zijn. Als de Aarde in een ander energieveld terechtkomt zou het mogelijk zijn dat heel veel oude planten verdwijnen en dat daarvoor nieuwe planten in de plaats komen. Omdat die een andere trilling of de kleur anders is. Kijk, als de mens zich ontwikkelt, wordt het planten- en dierenrijk aangepast aan onze ontwikkeling. Omgekeerd, als de Aarde zich ontwikkelt, passen wij ons ook aan. Dus planten zijn altijd belangrijk!

Vraag: heeft de Wet van Trilling ook betrekking op leylijnen?
JF: Ja, de Wet van Trilling heeft zeker te maken met leylijnen. Weet je, de Aarde en onze gedachten trillen samen. En de leylijnen zijn eigenlijk de aderen van de Aarde en die trillen dus mee als wij hogere informatie gaan gebruiken, dan hebben die ook hogere informatie nodig.

Vraag: (onverstaanbaar, alleen is te herkennen, dat het over Lichtwerkers gaat).
JF: Nou, jij zegt, dat er groepen Lichtwerkers zijn die ervoor zorgen dat wij niet worden aangevallen, maar wij zijn allemaal Lichtwerkers. Er zijn mensen die vinden dat ze iets moeten doen, maar als ze er alleen maar zouden weten dat ze er al waren, dan zouden we helemaal geen aanvallen meer krijgen! Zij weten dus bijvoorbeeld niet dat we in feite al klaar zijn en dan blijven een hoop Lichtwerkers maar doorgaan met werken en licht uitstrooien over de Aarde. Dat is nou net waar ons DNA patroon last van heeft. Ons DNA patroon heeft niets meer aan die informatie, omdat wij kunnen vertrouwen op het Goddelijke Plan. En omdat ons DNA patroon dat vertrouwen niet meer heeft, gaan we zoeken naar wat we kunnen doen. En dat is nou net waar de Vrouwe voor komt: om ons te laten herinneren, dat er een Goddelijk Plan is en dat wij bij dat Goddelijk Plan horen. En dan kunnen wij weer connecties leggen. Maar het is zo, dat wij zeker nog aangevallen worden. En dat heeft er puur mee te maken, dat alles in beweging is. Wij hebben nu geleerd dat de zogenaamde illuminati, de kabal etcetera, niet meer persé negatief hoeven te zijn. Ze zijn meer een stok achter de deur zodat wij bewegen. Als wij daar anders tegenaan gaan kijken, als wij bijvoorbeeld kunnen zien dat IS belangrijk is. Ze hebben geprobeerd met die aanvallen in Parijs om de mensen verdeeld te krijgen. Dat hebben ze niet bereikt. En wat hebben ze wél bereikt: dat Parijs, de lichtstad, nog lichter werd en dat de mensen nog meer bij elkaar kwamen en dat was het tegenovergestelde. En dat is uiteindelijk de bedoeling ervan. En dat bepalen wij. Wij moeten opletten dat we niet uit de beweging gehaald worden. Als er iets gebeurt om ons uit elkaar te halen dan komt daar tegenover te staan dat we niet uit elkaar te halen zijn.

Vraag: Wat kun je het beste doen als je je beweegt in een omgeving of een situatie waar heel veel negativiteit heerst en jijzelf loopt dan in het Licht, is dat genoeg?
JF: Als je zo bewust daar naar binnen gaat zul je altijd eerst het zogenaamde negatieve aantrekken. En als je dat ziet als een zegening dan is het goed. Het is heel erg duidelijk want het gaat om het omzetten van je gedachten. Wat je doet is dat je je onderdrukt of kleiner voelt in die situatie en daarom is het fantastisch dat dit gebeurt, want het gebeurt om jou te helpen en om te zeggen: Ik Ben! Dat is waaróm het gebeurt. Als jij maar gewoon zegt: Ik Ben, dan is het goed.

Vraag: Nou, dat is soms wel heel lastig, met name in de organisatie waar ik werk!
JF: Ja! En je hoeft maar één lichtpunt te hebben! En ik hoor dat jij dat bent. En iedereen kan zijn stekker in dat lichtpunt steken en dan heb je energie! Het is aan jou om dan te zeggen: we hebben keuzemogelijkheden. We kunnen op dit moment een keuze maken. We kunnen meegaan en boos worden en we kunnen ook ervoor kiezen dat we ons gaan verenigen en dan gaan we het zelf oplossen en we gaan dingen veranderen. Het kan heel veel van je vragen om steeds op te staan en dingen te zeggen. En het blijft op je pad komen, totdat je jezelf in je kracht zet.

Vraag: (onverstaanbaar).
JF: Je vraag is of ziekte gaat verdwijnen in de toekomst. Maar eigenlijk is het zo dat er geen ziekten bestaan. In de hele Kosmos is het zo dat er niemand ziek is, behalve wij op Aarde. Wij hebben geleefd in de afgescheidenheid van de Bron. En doordat wij in die afgescheidenheid hebben geleefd zijn wij terecht gekomen in de dualiteit. We zijn in gevecht met onszelf gekomen. En dat zegt al dat we niet heel zijn. Dus uit dit zogenaamde denken dat we niet heel zijn, zijn we ziekten gaan creëren. Daarom vind je elders in de hele Kosmos nergens ziekten. Wat gaat er nu veranderen? Alles! Omdat wij heel snel kunnen gaan genezen. Dat is ook al gaande. Kanker hoeft helemaal niet te bestaan, dit wordt zelfs al op het nieuws verteld. In de toekomst gaat het steeds anders. De Vrouwe praat jammer genoeg niet over tijd. Als ze al een tijd doorgeeft dan ben ik altijd heel verbaasd. Ik blijf er wel bij dat het heeft te maken met het bewustzijn van de mens.

Vraag: Je zegt, zet een stap achteruit en je krijgt de informatie die je nodig hebt om een healing te kunnen doen. Is het niet wat je in alle gevallen het beste voor iemand kunt doen om zoveel mogelijk in je licht en je goddelijkheid te Zijn?
JF: Ik kom wel mensen tegen die me vertellen dat ze helemaal in het Licht en het Goddelijke zijn en zo en dan draaien ze zich om en dan zeggen ze: die idioot heeft me de deur dicht geslagen! (Gelach). Wij zijn nog niet helemaal daar, hè? Ik bedoel maar, dat is wat ik hier wil uitleggen. Kijk, als je aan het behandelen bent dan sta je meestal dicht bij de cliënt. En doordat je uit dat energieveld stapt kun je je weer met de Bron verbinden. Met díe informatie ben jij lichter. Dan zie je ook die ander weer anders en dát is belangrijk. Het is nog niet helemaal duidelijk, het is ánders.

Vraag: Je vermengt je heel vaak met het energieveld van een ander, omdat je zo’n grote aura hebt, dan moet die verbinding met die energie verbroken worden. Hoe verbreek je die dan? Want ik merk soms, ook al is die persoon weg bij mij, dat die energie wel nog bij mij blijft hangen.
JF: Dankjewel, een goede vraag! Je vraag is dus: hoe kun je de energie verbreken als je iemand behandeld hebt. Het klinkt een beetje gek, maar eigenlijk is het een beetje bemoeizucht van ons. Wíj laten ons energieveld achter bij die persoon. Er kan je niets gebeuren. Als die ander zich aan het verbinden is of jij voelt nog een ander energieveld, dan kun je dit veranderen door meteen een stap naar achter te doen en in je eigen buis van licht te gaan staan. Dan ben je weer vrij! En iets anders is: waarom zou je alles wíllen verbreken? Het enige wat wij moeten weten als we écht in een ander energieveld aan het werken zijn, is dat de anderen zich niet vol met jou kunnen verbinden omdat ze nog zelf in de ontwikkeling zitten. Wij zijn niet verder dan de anderen, dus het is nog geen hoger werken. We zitten allemaal in ons eigen proces. Kun je het begrijpen?

Antwoord: Ja, dus zo vlug als je naar achter stapt en in je buis van Licht gaat staan, dan is het eigenlijk klaar!?
JF: Ja, het moment waarop jij weer teruggaat in jouw buis van Licht, dan heb je nog iets waar je nog wat kunt opruimen of zo.

Vraag: Wat ik ooit geleerd heb is, dat je de energie ook kunt opschonen door in je handen te klappen. En ook na een mooi concert of toneelstuk klapt niet alleen het publiek, maar de musici en toneelspelers doen dat ook om in hun eigen energie terug te  kunnen komen. Klopt dat?
JF: Ja, dat heeft geklopt, ze hebben geklapt. Maar voor ons is het belangrijk dat we ons bewust worden wie we Zijn! Dan hebben we dit soort verbindingen niet meer. We praten nog altijd vanuit zeven auralagen. Maar wij hebben niet slechts zeven auralagen meer: de Goddelijke Wereld is ons nu aan het leren over de achtste, negende en de tiende auralaag. En die laatste is God, dat is puur, zuiver licht, snap je. Die informatie begint steeds meer door te komen. Je kunt de dingen doen waarvan je merkt dat die goed doen, maar je zult ook merken dat hoe meer je met je buis van Licht gaat werken, des te meer de oude manieren gaan verdwijnen. Die herinner je je dan niet meer. Dan denk je misschien: oh, ik had even kunnen klappen of zoiets. Ze zijn aangeleerd en ze hebben zeker gewerkt maar op den duur houdt die werking op als jij in je buis van Licht zit.

Vraag: Als je niet met een cliënt bezig bent en je komt in een situatie of een veld terecht waar je je niet prettig in voelt, zet je dan een stap vóóruit en ga je dan ook in je buis?
JF: Ja, ja. Het verschil tussen die situaties is dat als je een cliënt gaat behandelen, dan heb je jezelf al daarop ingesteld zoals je dat gewend bent. En daarna moet je uít die situatie stappen en je buis van Licht ín. En kom je nu in een andere situatie, waar de mensen negatief zijn ingesteld en een beetje vervelend, dan is het goed om eruít te stappen. Naar de nieuwe Jij. Dan ga je weer je buis van Licht in, omdat je dan makkelijker verbonden bent. Dat is een beetje verwarrend maar het werkt acuut! En als je aan het behandelen bent, dan is dat omdat je al een kanaal hebt gemaakt.

Vraag: Hebben alle mensen hier op Aarde Licht in zich of zijn er ook mensen waar op de een of andere manier geen Licht in zit?
JF: Nou, de Vrouwe zegt, dat er sinds de 2e Wereldoorlog niemand is geboren die niet uit de Hogere Rijken komt. En dáárvoor waren er al mensen die verlicht naar de Aarde kwamen. Dat waren belangrijke voorlopers. Dus de mensen van ná de oorlog zijn allemaal afkomstig uit de Hogere Rijken. En wij zijn allemaal met hetzelfde doel geboren: dat is om Licht te zijn op de Aarde die in de duisternis zat. En daarvoor zijn er wel vóór de 2e Wereldoorlog voorlopers geboren in die zin, dat zij heel sterke persoonlijkheden waren......…..

Vraag: (niet te verstaan. Iets over verbinden.) ..... Daarna zei u dat we ons niet konden verbinden omdat we niet op hetzelfde niveau allemaal zaten....?
JF: Nee, we zijn allemaal hetzelfde. Wat de mensen willen is dat ik ga zeggen: dan ga je verbinden en jij moet altijd Licht zijn. Dat betekent dat je altijd in verbinding bent. En als je nu iemand behandeld hebt en die gaat weg en die begint aan jou te denken en vraagt zich af, wat zei ze nou ook al weer..., dan legt die persoon een energielijn naar jou. En als jij in het Licht bent dan kan dat niet meer. Dan heb je daar geen last van. Maar als wij gaan denken dat iemand hoger is of lager dan zitten we nog in de dualiteit. Daarom is het belangrijk om daar niet aan te denken. Als jij gewoon in het Licht blijft staan dan is niemand hoger of lager! Dat kan ook helemaal niet want wij zijn niet hoger of lager! Wij zijn allemaal héél grote Lichtwezens. Allemaal!

Opmerking uit de toehoorders: Behalve eentje! (Gelach).

Vraag: Ik dacht juist dat het wel zo was, dat als iemand aan je denkt, laat ik maar zeggen aan dat Licht dat ie daar zelf ook lichter door wordt...

JF: Wacht, ik zal het proberen uit te leggen. Als jij dít bent en die ander is dat ook en die denkt aan jou, terwijl jij bijvoorbeeld net aan het behandelen bent, dan is er een trilling. En die trilling verbindt Zij. En dat kan dus niet jouw energieveld opeten zoals dat vroeger gebeurde. Dan kon je er heel veel last van hebben dat mensen je konden aftappen of zo. Maar dat gaat niet meer, we hebben toch wel verbinding met elkaar. Is dat genoeg voor jou, klopt het nu?

Antwoord: Ja!

JF: Zijn er nog vragen?

Vraag: Is het biologisch voedsel nu minder van kwaliteit?
JF: Het is beter dan niet-biologisch voedsel. Maar al het eten dat wij eten is nog altijd niet eten vanuit het hart, van die energievelden. Dus wat belangrijk is, als je bijvoorbeeld kool of wat dan ook pakt, dat je, als je die kool opensnijdt vanuit het hart gaat werken. En ook om je te concentreren als je ermee bezig bent. Biologisch is altijd beter dan wanneer er allemaal van die rommel op gespoten is aangezien er nog altijd aanvallen op ons gedaan worden met chem trails en zo.

Vraag: Is dat ook iets wat je zou kunnen bezielen?
JF: Ja, dat is zeker zo.

Vraag: Hoe doe je dat dan?
JF: Dat is wat ik zeg, als je bij de kool of wat je wilt eten naar het midden toe gaat, dan snijd je dat open en dan ben je in het hart en dan begin je met het hart.

Vraag: Kun je dat ook doen als je een eigen tuin hebt?
JF: Jazeker, als je een buis van Licht bent en je bent in de buurt dan is al alles licht, dan wordt het ook al anders. Het is natuurlijk wel dat als je geen eigen tuin hebt en je haalt je groenten uit de winkel dan is dat op deze manier heel goed te doen.

Vraag: Dus liefde er naar toesturen?
JF: Nou, geen liefde. Jij Bent en omdat jij Bent verbind je je hart ermee. Het is dat jij Bent, I Am!

Vraag: Dus geen liefde sturen?
JF: Nee, niets meer sturen! Dat is het stukje dat we altijd gedaan hebben.

Vraag: Het is eigenlijk ‘aanwezig zijn’!?
JF: Ja, daar gaat het om: altijd aanwezig zijn! Kijk, dat hebben we vroeger gedaan en dat doen nog steeds heel veel mensen: Licht naar mensen toe sturen. De Vrouwe zegt al vanaf 2002 dat we dat niet meer moeten doen! Absoluut niet meer doen! Ja, zeggen de mensen, wat dan? Je krijgt het nog altijd geleerd! Als jij ervan uitgaat, dat jij Licht stuurt omdat jij denkt dat die ander Licht nodig heeft...  Waar halen we het vandaan!? Waarom zou die ander Licht nodig hebben als ie zelf toch ook Licht is? We zijn toch allemaal Licht?! Dus hoef ik geen Licht te sturen. Gun die persoon dat ie door zijn processen gaat. Wat mooi voor die persoon! Begrijp je? Prima!

Vraag: Als ik nou Licht op mezelf zet, hebben we dat dan nu niet meer nodig ter bescherming?
JF: Dít is wat je bent. Je hoeft daar niets aan te doen. Je moet het je alleen herinneren! Ik hoef daar niets aan te doen! Vroeger stelde ik me in en dan kwam de Vrouwe pas. Nu ben ik nerveus twee seconden voordat ze begint te praten. Instellen heeft geen zin meer want het komt zoals het komt. Dus je Bent! Je bent daar nu in de volgende laag! Kijk, vroeger toen we nog in de afgescheidenheid zaten, gingen wij ons verbinden. Maar nu we de vijfde dimensie in aan het gaan zijn, zijn wij bezig met de Scheppende Kracht van de Eenheid. En die Eenheid betekent dat ik helemaal verbonden ben met jullie en dat we allemaal gelijk zijn. Waarom zou ik daar het Gouden Licht omheen laten schijnen? Dan begin ik weer met afgescheidenheid! Begrijp je? En omdat ik die anderen als heilig zie, hoef ik er niets meer aan te doen. Nogmaals: de Vrouwe zegt nog niet dat we al klaar zijn om alles los te laten. Je zult merken dat als je hier met duister licht gaat werken, dat alle oude dingen zomaar wegvallen. Het wordt zo símpel! Het is zó simpel dat je niet geloven kunt dat het zó simpel is! We willen wat dóen en we hoeven níets te doen, alleen maar te Zijn.

Vraag: Wat kun je ons nog vertellen over het aarden?
JF: Zoals we het vroeger deden, het aarden? De Vrouwe heeft in een van de eerste lezingen al gezegd dat we ons niet hoeven te aarden. Vroeger móesten we ons aarden omdat we van de Hogere Rijken kwamen, door de verdichting heen. Door die verdichting was het moeilijk voor ons om hier te blijven. Daarom verbonden wij ons met Moeder Aarde door te aarden. Vergeet niet, dat wij het licht waren. Dus door ons te verbinden brachten wij Moeder Aarde meer Licht. Snap je!? Dat deden we zonder dat we dat wisten. Maar nu hoeven we ons niet meer te verbinden want Moeder Aarde wordt sowieso uit deze velden gehaald. Alleen kan het wel zijn dat je daarvan af en toe een duizelig gevoel hebt. En dat is wat Ze eerst zei: dat je naar je hart gaat! Daarvoor hebben we net die oefening gedaan om naar je hart te kunnen gaan en dan zul je zien dat het anders werkt. Maar de verbinding met de Aarde hoeft niet meer. Dat is moeilijk, hè!

Antwoord: Nee, ik vind dat eigenlijk niet moeilijk. Maar omdat er zoveel verhalen de ronde doen dan begin ik soms wel te twijfelen. Want ja, ik hoef maar naar mijn hart te gaan en ik ben er. Dat ìs eigenlijk heel simpel. Maar van alle kanten krijg ik toch te horen dat we ons moeten blijven aarden! En met die duizelingen van mij....
JF: Die duizelingen hebben te maken met de nieuwe energievelden. En ze hebben vooral te maken met het feit dat we niet rustig zijn. Daarom zijn we duizelig en uit balans! We hebben vooral heel veel rust nodig omdat de kristal-lijnen in ons zich rot aan het werken zijn. Wat denk je hoe hard dat werken is als je het verleden uit je systeem aan het weghalen bent? 

Vraag: Dan heb ik daar toch nog een vraag over, omdat ik aan mijn chakra’s voel dat daar aan gewerkt wordt en ook heel erg aan de achterkant van mijn hartchakra.
JF: Jaja, het hart is namelijk van waaruit wij aan het werken zijn en dat is vreemd voor ons. Maar er wordt ook nog aan de onderste lagen gewerkt omdat daar nog heel veel herinneringen zitten die er nu uitgehaald worden.

Vraag: Dus healen op afstand is nu niet meer de juiste manier?

JF: Weet je, de Vrouwe praat nooit over goed of fout. Wat Ze wel zegt, is: Waarom? Kijk, als jij een telefoontje krijgt en je hoort dat het niet goed met iemand gaat en je steekt een kaars op en zegt tegen de Vrouwe, ik maak me zorgen omdat het niet goed gaat met die ander en ik wil dit graag onder Uw aandacht brengen, dan geef je het van jou uit aan Haar af. Want die persoon op afstand healen heeft helemaal geen zin, want die persoon is A: niet ziek, B: door een proces aan het gaan en C: op weg om gezond te worden. Snap je? En het mooie is dus, dat Zij ons steeds vaker zegt, dat áls jullie als healers ophouden met dingen te dóen en alleen maar durven te Zijn, dan kan degene om wie het gaat zich verbinden met het Licht. En dan is er niets meer, alleen maar licht! Dat wil niet zeggen dat mensen jou niet meer kunnen bellen om je even te laten weten, dat ze zich niet lekker voelen of ik word geopereerd... Dan zeg ik, ik steek een kaarsje voor je aan en dan zeg ik tegen de Vrouwe, ik leg het even bij U neer.  En dan kan Zij wat doen.

Onverstaanbare vraag:.....
JF: Het gekke is dat er op dit moment vaak een paarse kleur in de ruggenwervel te zien is. Dus jouw vraag was: hoe doe ik dat met kristallen in het water? Want in het water zit zelf eigenlijk ook een kristal. En dat is eigenlijk een kristal-lijn, waardoor de illuminati (zal ik hen maar noemen of: de kabal) proberen ons water te vervuilen. Maar als wij ons herinneren dat het zuiver is, dan kan ons echt niets meer gebeuren. Wij moeten daar veel sneller op reageren anders krijgen we angst en dat is nou precies wat zij willen. Daar doen wij niet meer aan mee.

Vraag: Hoe kun je het beste de mensen begeleiden die ernstig ziek of stervende zijn?
JF: Door Liefde te zijn. Dat je aanwezig bent, dat is het allerbelangrijkste. Gewoon Liefde en Compassie zijn! Op dit moment zijn er heel veel mensen aan het sterven, enorm veel! Dat hoort bij deze tijd. En het is niet omdat ze niet kunnen of wat dan ook... Maar hun tijd is klaar. En het is mooi dat jij daarbij mag zijn en mag helpen. Als je maar géén verdriet om hen hebt. Snap je? ....  Zijn er nog vragen?

Vraag: Ik wil het graag nog even hebben over de stap naar achter en de stap naar voor...,  zet je die figuurlijk?
JF: Nee, letterlijk! Het gaat om een veld, hè. Je zit in een veld en je bent iemand aan het behandelen of je zit in gesprek en soms heb je daar last van. Dan kun je er beter even uitgaan, zodat je weer voelt dat je ruimte en vrijheid hebt. En dan zit je weer in je Licht en van daaruit kun je weer makkelijker werken. Maar zitten ze daar dan te roddelen of zitten ze kritiek te spuien of zoiets, dan is het het beste om er even helemaal uit te stappen. Dat is voor mij het moment waarop ik opeens van alles te doen heb! (Gelach).

Vraag: Hoe kan ik als therapeut zoveel mogelijk mensen helpen? (Verder slecht te verstaan. Iets over verzekeringen en dat mensen vaak de behandelingen niet vergoed krijgen).
JF: Ik zal even je vraag herhalen. De vraag is hoe we dat zouden kunnen doen, omdat de ziekenfondsen vaak niet voor alternatieve behandelingen betalen. Dit is waar de Vrouwe mee begonnen is met te zeggen, dat we het gratis zouden moeten doen! En dat is heel moeilijk, omdat dit voor veel therapeuten het beroep is en ze daaruit inkomsten hebben. Nou is het dus zo, dat Zij daarom ook aangeeft dat wij, als wij zouden samenwerken, dan OK zijn. Dus in jouw geval, is het fijner als je een collectief hebt waarin iemand bijvoorbeeld net een uurtje vrij heeft en dan toch nog iemand zou willen behandelen. En dan krijg je een combinatie, dat je én je geld kunt verdienen én je kunt op deze manier toch iemand helpen. Verder gaat het erom dat je erop kunt vertrouwen dat je altijd wel genoeg krijgt! Het is wel héél belangrijk, dat je bij jezelf nagaat of je bang bent dat je niet genoeg inkomsten hebt. Want dat is wat het doet. Kijk, de Wet van de Goddelijke Wereld is Liefde, Delen en Samenzijn. Tekort hoort niet bij deze wetten! Als ze proberen ons geld af te pakken dan heeft dat altijd te maken met die andere wereld die een verbod oplegt. Zo gauw de belastingen of het ziekenfonds aan je geld willen komen, dan is het aan jou om te bepalen hoe je daarmee omgaat. Je kunt bijvoorbeeld ervoor kiezen om twee mensen te behandelen die je wel gewoon laat betalen en iemand die het niet kan betalen, behandel je dan gratis. Dan heb ik zowel een inkomen en ik kan ook gratis werken. Dat zijn je mogelijkheden. En dan blijf je in balans.

Ik geloof dat we door de vragen heen zijn en ik voel dat de energie begint af te nemen. Ik wil graag meegeven wat de Vrouwe zegt: op het moment, dat je terugdenkt aan deze dagen, waarop we hier samen zijn. Als je dat meeneemt als je naar iemand toegaat die stervend is of die in de problemen zit, dan gaat je hart open en kun je zó in Liefde zijn, waardoor de ander zich geborgen en veilig voelt. En als je daarna de deur achter je dicht doet, vergeet dan niet dat het de zorgen en de problemen van de ander zijn en dat daar altijd een oplossing voor komt.